จาก ICDL มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก และสามารถนำไปใช้อ้างอิง
การทำงานได้ทั่วโลก
ดำเนินการโดย
สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล
Digital Skills Development and Testing Institute (DDTI)

DIGITAL MARKETING CERTIFICATE

เปิดหลักสูตรอบรม

พร้อมสอบวุฒิบัตร จาก ICDL DIGITAL MARKETING
ดำเนินการโดย
สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล
Digital Skills Development and Testing Institute (DDTI)

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ/หัวหน้างาน

วุฒิบัตร Digital Marketing Certificate
วุฒิบัตรการันตีบุคคลที่เข้าใจแนวคิดที่สำคัญและทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจพื้นฐาน
ของด้านการตลาดและด้านดิจิทัลทั้งหมด

previous arrow
next arrow
Slider

Click เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร

Click

DIGITAL MARKETING CERTIFICATE

จาก ICDL มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก
และสามารถนำไปใช้อ้างอิงการทำงานได้ทั่วโลก

ICDL Digital Marketing Course

 

ความคิดเห็นจากคุณไตร ชีพธรรม และ คุณเปิ้ล ปภาดา เกี่ยวกับ

การอบรมและสอบวุฒิบัตร ICDL Digital Marketing

 

[VDO Clip]

Training Courses

Upcoming Events

No Events Available
X