4 วุฒิบัตรระดับโลกที่นักการตลาดออนไลน์ควรมี

4 Digital Marketing Certificate ที่นักการตลาดออนไลน์ควรมี

Certificate ด้าน Digital Marketing ที่นักการตลาดออนไลน์ควรมี เพื่อรับรองมาตรฐานความสามารถในการทำ Digital Marketing โดยปัจจุบันมีอยู่ 4 องค์กรที่ได้รับการยอมรับ

Read More

Digital Marketing Certificate โดย ICDL Thailand by DBC

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate โดย ICDL Thailand by DBC คือ โอกาสที่ดีที่สุด สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ ที่เป็นหนึ่งในเครื่องหมาย (Signal) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

Read More