สิงคโปร์ ประกาศ สั่งห้ามธุรกิจเก็บข้อมูลบัตรประชาชน

สิงคโปร์ ประกาศ สั่งห้ามธุรกิจเก็บข้อมูลบัตรประชาชนที่ไม่ได้ทำการขออนุญาตพิเศษ ต้องทำการลบข้อมูลบัตรประชาชนและเลขบัตรประชาชนทั้งหมด

Read More
DE ขนทัพ 8 สมาคมดิจิทัลไทย ลงนาม MOU กับ ICDL Thailand

DE ขนทัพ 8 สมาคมดิจิทัลไทย ลงนาม MOU กับ ICDL Thailand ตั้งเป้าพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคคลากรขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากล

รองปลัดกระทรวง DE ขนทัพ 8 สมาคมดิจิทัลไทย ลงนาม MOU กับ ICDL Thailand ตั้งเป้าพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคคลากรให้ได้มาตรฐานระดับสากล

Read More
ICDL Thailand Digital Challenge 2019

ICDL Thailand จะจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3

ICDL Thailand จะจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารสาโรช บัวศรี ชั้น 12 มศว. ประสานมิตร เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

Read More

Train the Trainer : Digital Marketing โดย ICDL Thailand

ผ่านไปแล้วครับ กับการอบรม Train the Trainer: Digital Marketing โดย ICDL Thailand ตลอด 3 วันที่ผ่านมา (อบรม 20-21 และ สอบ 27 เม.ย.) กับหลักสูตรที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาการตลาดดิจิทัลแน่นๆ

Read More
X