fbpx

สิ่งที่นายจ้างและ HR มองหาเมื่อรับสมัคร Digital Marketing

สิ่งที่นายจ้างและ HR มองหาเมื่อรับสมัคร Digital Marketing

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลในปัจจุบันต้องมีทักษะที่หลากหลาย รวมถึงต้องมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารออนไลน์ การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ได้ ภายใต้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักการตลาด (Marketing Skill) ที่ Digital Marketing ควรมีคู่กับทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ทั้งสองทักษะจะต้องผสมผสานอย่างสมดุล เพื่อผลักดันความสำเร็จของบริษัท เพราะฉะนั้นนักการตลาดออนไลน์จึงไม่จบแค่การใช้ Facebook และ Google เท่านั้น แต่พื้นฐานด้านการตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้

ICDL Thailand by DBC จึงรวบรวมสิ่งที่เหล่าผู้ประกอบการหรือ HR มองหาเมื่อต้องการจ้างนักการตลาดดิจิทัล

ทักษะที่ 1 Paid social media advertising expertise.

การจ้างงานนักการตลาดดิจิทัลคนใหม่ ควรเป็นคนที่มีความรอบรู้ในการซื้อโฆษณาบน Social Media หลายแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่บริษัทหรือองค์ใช้ประจำ

พวกเขาต้องมีความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของ Social Media แต่ละตัวเพื่อนำพฤติกรรมและความสนใจมาใช้กำหนดทดลองแคมเปญ รูปภาพ คอนเทนต์ต่างๆ ทำให้ต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์พอสมควร

ทักษะที่ 2 Sales skills.

เราได้จ้างนักการตลาดดิจิทัลหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่พบก็คือนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จที่สุดไม่ใช่คนที่ซื้อโฆษณาถูกที่สุด แต่เป็นคนที่ทำให้เกิดยอดขายได้

พวกเขารู้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนและทำให้พวกเขากลายเป็นลูกค้า โดยที่นักการตลาดดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเป็นคนปิดดีลในการขาย แต่ต้องรู้วิธีขายหรือรู้ว่าเสียงเงินไปกับค่าการตลาดแล้วจะสร้างโอกาสให้ทีมขายขายของได้แค่ไหน

ทักษะที่ 3 Specific marketing channel expertise.

เราเห็นนักการตลาดดิจิทัลจำนวนมาก ให้ความสำคัญกับ ช่องทาง (Traffic) ไม่ว่าจะเป็น Social Media, อีเมล, SEO, SEM ฯลฯ แน่นอนว่าช่องการมีช่องทางที่หลากหลายจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ แต่กุญแจที่สำคัญในกลยุทธ์การทำการตลาดที่ดี ก็คือการมุ่งเน้นไปที่ช่องทางไม่กี่ช่องและใช้งานให้ดีที่สุด เราจึงอยากแนะนำให้คุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแง่ของช่องทางการตลาดไปเลย แน่นอนว่าหนึ่งนั้นที่ต้องพูดถึงก็คือ SEO ของเว็บไซต์เพื่อทำให้ลูกค้าเจอคุณบนหน้า 1 ของ Google

ทักษะที่ 4 The ability to think objectively.

นักการตลาดที่ดีจะสามารถแยกตัวเองออกจากผลงานที่ตัวเองทำได้ และจะประเมินงานหรือผลลัพธ์อย่างเป็นกลาง เพื่อดูว่างกลยุทธ์ทำไปนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ยังขาดอะไร หรือควรเพิ่มอะไรบ้าง

ทักษะที่ 5 The ability to execute and analyze drip marketing campaigns.

Inbound marketing คือ ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจผ่าน Content เพื่อสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจากนั้นก็เก็บ Data เพื่อวิเคราะห์วางกลยุทธ์ วิธีการสื่อสารและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านพฤติกรรมและความสนใจจาก Data ในมือที่ได้จากการซื้อโฆษณาผ่านทาง Facebook Insights หรือใน Google Analytics แล้วทำการขายซ้ำผ่านการ Re-Marketing จาก Content ขายอีก Content หนึ่งเพื่อสร้างโอกาสในการขาย ซึ่งการปล่อย Content ให้เกิด  Inbound marketing ก็ต้องอาศัยรูปแบบการทำ Drip Marketing Campaign กลยุทธ์การส่ง Content ออกไปให้ ‘ถูกคน ถูกเวลา ถูกช่องทาง’

ทักษะที่ 6 A mix of creativity and analytical abilities.

ต้องผสานความคิดสร้างสรรค์ผสมกับความสามารถในการวิเคราะห์ เพราะการตลาดดิจิทัลต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิเคราะหื ดังนั้น HR และนายจ้างมักจะมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถที่ดีทั้งสองอย่าง แต่มักเจอแต่ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งแค่ด้านเดียว ทั้งที่ารตลาดดิจิทัลช่วยให้เราสามารถวัดผลความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยใช้การวิเคราะห์ความพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายก่อนลงมือทำ เพื่อทราบผลลัพธ์ที่จะได้ในอนาคต

ทักษะที่ 7 Good copy and visual storytelling abilities.

รู้จักใช้คิดและเล่าเรื่องเก่ง เพราะสื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่ขับเคลื่อนด้วย Content และเรื่องเล่า ซึ่งแตกต่างจากสื่ออื่นๆ ที่บังคับให้คนดูโฆษณา แต่สื่อดิจิทัลจะถูกเข้าถึงผู้บริโภคตามความสนใจและความชอบหรือพฤติกรรมที่พวกเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาบางตัวที่คล้ายกัน

ทักษะที่ 8 A likable personality.

บุคคลิกภาพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดออนไลน์ หรือเราแทบจะกล่าวได้ว่า บุคคลิกภาพ สำคัญสำหรับทุกอาชีพก็ว่าได้ คิดดูว่ากถ้าวันหนึ่งคุณต้องไปแข่งขันการนำเสนอโปรเจค คุณว่าลูกค้าจะเลือกสนทนากับใครมากกว่ากันระหว่างคนที่พูดคุยสนุกสนานน่ารัก หรือคนที่สนทนากับคนอื่นคุยกับกำแพง

ทักษะที่ 9 An understanding of WordPress.

เพราะ WordPress เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะกับคนที่ต้องการทำ SEO เครื่องมือ CMS นี้เองที่จะทำให้ Google และ Facebook เข้ามามาเป็นข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าของคุณ หากคุณต้องการมีเว็บไซต์หรือ Blog เป็นของตัวเอง WordPress ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญไปแล้ว

ทักษะที่ 10 Self-promotion savvy.

หากคุณรู้ว่าจะต้องใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์โปรโมทแบรนด์หรือสินค้าอย่างไร คุณก็ควรทำแบบนั้นกับตัวคุณเอง มี HR และนายจ้างไม่ต้องที่นำชื่อผู้สมัครไปค้นหาบน Google หรือ Social Media เพื่อดูประวัติของเขาบนโลกออนไลน์ก่อนเรียกมาสัมภาษณ์ การสร้างชื่อบนโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

ทักษะที่ 11 Understanding of brevity.

ไม่สำคัญเลยว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะดีแค่ไหน หากคุณไม่สามารถสื่อสารข้อเสนอคุณค่าของคุณไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในระยะเวลาหรือในข้อจำกัดด้าน Text 20% บนรูปภาพเมื่อต้องซื้อโฆษณาบน Facebook เพราะฉะนั้นนักการตลาดที่หลายคนมองหาคือสามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ในที่สุด

ทักษะที่ 12 Listening skills

ในฐานะนักการตลาดดิจิทัลความสามารถที่ต้องการไม่ใช่แค่การทำให้คนอื่นได้ยินเราผ่านตัวอักษร รูปภาพ VDO และสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฟังเสียงคนอื่นด้วย ลูกค้าและผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการสื่อสารกับแบรนด์และนักการตลาดีหน้าที่ฟังความคิดเห็นเหล่านั้น เมื่อพวกเขาพูดถึงปัญหาและคำชมเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์

HR และนายจ้างจึงมักมองหานักการตลาดดิจิทัลที่สามารถฟังความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้า จากนั้นก็สร้างวิธีการแก้ปัญหาจากการสังเกตหรือดูข้อมูลเชิงลึกได้

ทักษะที่ 13 ความว่องไว

จะเอาอะไรกับเทคโนโลยดิจิทัลที่ปรับฟังก์ชันและอัลกอริทึ่มกันวันต่อวันแบบนี้ อย่างน้อยเดือนละครั้งแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง หรืออาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้น หากนักการตลาดของคุณตามไม่ทันและปรับกลยุทธ์ไม่ทันธุรกิจก็โดน Disrupt ได้เช่นกัน

ทักษะที่ 14 Basic design skills

ความสามารถในการสื่อสารข้อความอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การตลาดดิจิทัลนั้นมีมากกว่าคำพูด แต่เป็นเรื่องของ Customer Journey กับกว่าจะมาเจอสินค้าหรือแบรนด์ด้วย เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าจะออกแบบขั้นตอนเหล่านี้อย่างไร เพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ HTML5, HTPPS, CSS, Photoshop และ UX/UI จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยที่คุณไม่ต้องทำเป็นก็ได้ แต่ต้องรู้และเข้าใจสามารถสั่งงานได้ เรียกว่าเป็นการรู้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภคเลยทีเดียว

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

รู้จักเรามากขึ้น

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate โดย ICDL Thailand by DBC คือ โอกาสที่ดีที่สุด สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ ที่เป็นหนึ่งในเครื่องหมาย (Signal) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมถึงบริษัทระดับขนาดกลางขนาดย่อมใช้ นอกเหนือจากเครื่องหมาย (Signal) อื่น อย่างเช่น สถาบันการศึกษา และระดับปริญญา เพื่อเลือก The Best Candidate เข้ามาทำงาน

มาค้นพบคำตอบว่า คุณคือตัวจริง แค่ไหนในสายงาน Digital Marketing ด้วยมาตรฐานครอบคลุมทักษะที่สำคัญและแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล อาทิ Marketing Concept, Web Presence, Social Media Setup, Social Media Management, Online Marketing and Advertising, Analytics ฯลฯ

เพราะความรู้และสุขภาพ คือ การลงทุนที่จะไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ อย่าลืมว่าตัวคุณคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

นำหน้าคนอื่นก่อนใคร

ด้วย โอกาส’ ที่ดีกว่าเดิม

About Post Author