fbpx

8 ทักษะดิจิทัลที่เด็กไทยต้องมีก่อนที่จะถูกผลกระทบครั้งใหญ่ – Digital Marketing

8 ทักษะดิจิทัล

ความเร็วของปริมาณข้อมูลมหาศาลจากเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายและขยายตัว กำลังสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีการคาดการณ์กันว่า 90% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลกจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายใน 10 ปี และจะมีการผสานกันระหว่างโลกของความเป็นจริงกับโลกดิจิทัลในไม่ช้า และลูกหลานเจนหลังอยู่ในระหว่างรอยต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าเด็ก เริ่มใช้เทคโนโลยีในอายุที่น้อยและระยะเวลาที่นานที่ขึ้น พวกเขาใช้เวลาเฉลี่ย 7 ชั่วโมงบนหน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งน่าเศร้าที่จะบอกว่า 7 ชั่วโมงที่พวกเขาใช้ไปนั้น มันเป็นช่วงเวลาที่มากกว่าตอนที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ที่ห้องเรียนหรือกับการใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองเสียอีก ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสุขภาพของเด็กๆ

ดังนั้นเนื้อหาคอนเทนต์ดิจิทัลที่เด็กๆ เสพรวมกับระยะเวลาบนหน้าต่อทั้งหมดนี้ส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวม

แม้โลกดิจิทัลจะกว้างใหญ่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และสิ่งบันเทิง แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งการล่อลวง การกลั่นแกล้ง (cyber-bullying) การเสพติดเทคโนโลยี การเสพเนื้อหาความรุนแรงหยาบคาย การทำร้าย และการขโมยข้อมูล

ดังนั้นในฐานะผู้ปกครอง ผู้สอน และผู้ดูแลของเด็กๆ จำเป็นต้องเตรียมพร้อม คำถามคือเราจะให้เยาวชนรับมือกับยุคดิจิทัลได้อย่างไร?

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจำเป็นต้องจัดให้มีความฉลาดทางดิจิทัลเกิดขึ้น

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความสามารถเหล่านี้สามารถถูกแบ่งย่อยออกเป็นแปดส่วนที่เชื่อมต่อกัน:

Digital identity: อัตลักษณ์ในโลกดิจิตอล (Digital identity) ความสามารถในการสร้างและจัดการเอกลักษณ์และชื่อเสียงบนออนไลน์ คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลจะต้องมีทักษะในการสร้างบริหารอัตลักษณ์และชื่อเสียงในโลกออนไลน์ของตัวเองให้เป็น ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงบุคคลออนไลน์และการจัดการผลกระทบกับตัวตนในโลกออนไลน์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย เช่น รู้ว่าอะไรควรโพสต์ ควรแชร์ ควรแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

Digital use: การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิตอล (Digital use) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและในยุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างดี ไม่ใช่ดังที่เห็นในปัจจุบัน คือ หลายคนถูกเทคโนโลยีใช้ ไม่ใช่ใช้เทคโนโลยี

Digital safety: การอยู่ในโลกดิจิตอลอย่างปลอดภัย (Digital safety) ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงทางออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต (cyber-bullying) การเหยียดผิว-เหยียดชนชั้น รวมไปถึงเนื้อหาต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงเช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรง โป๊เปลือย ลามกหยาบคายด้วย

Digital security: ความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (เช่น การแฮ็ก การหลอกลวง มัลแวร์) เพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและการใช้เครื่องมือความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูล

Digital emotional intelligence: ความสามารถในการเอาใจใส่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทางออนไลน์

Digital communication: ความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ

Digital literacy: ความสามารถในการค้นหาประเมินผลใช้แบ่งปันและสร้างเนื้อหาตลอดจนความสามารถในการคิดคำนวณ

Digital rights: ความสามารถในการทำความเข้าใจและรักษาสิทธิส่วนบุคคลและกฎหมายรวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวทรัพย์สินทางปัญญาเสรีภาพในการพูดและการป้องกันจากคำพูดแสดงความเกลียดชัง

การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ จะกลายเป็นคุณลักษณะหรือเครืองหมายความเป็นผู้นำในอนาคตที่พวกเราต้องร่วมกันปลูกฝัง สิ่งที่เรียกว่า ‘ความฉลาดทางดิจิทัล’ ให้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญสร้างคุณค่าของมนุษย์กับเด็กๆ ที่กำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญด้านความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

อ่านทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

รู้จักเรามากขึ้น

ใบรับรองคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ โดย ICDL Thailand by DBC คือ โอกาสที่ดีที่สุด สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ ที่เป็นหนึ่งในเครื่องหมาย (Signal) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมถึงบริษัทระดับขนาดกลางขนาดย่อมใช้ นอกเหนือจากเครื่องหมาย (Signal) อื่น อย่างเช่น สถาบันการศึกษา และระดับปริญญา เพื่อเลือก The Best Candidate เข้ามาทำงาน

มาค้นพบคำตอบว่า คุณคือตัวจริง แค่ไหนในสายงานการตลาดออนไลน์ด้วยมาตรฐานครอบคลุมทักษะที่สำคัญและแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล อาทิ Marketing Concept, Web Presence, Social Media Setup, Social Media Management, Online Marketing and Advertising, Analytics ฯลฯ

เพราะความรู้และสุขภาพ คือ การลงทุนที่จะไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ อย่าลืมว่าตัวคุณคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

นำหน้าคนอื่นก่อนใคร

ด้วย โอกาส’ ที่ดีกว่าเดิม

About Post Author