fbpx

คัมภีร์สรุปคำศัพท์เทคนิคที่เหล่า Digital Marketing ใช้กันมันแปลว่าอะไร?

Digital Marketing Glossary สรุปคำศัพท์เทคนิคที่เหล่า Digital Marketing ใช้

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ที่มีประสบการณ์ ก็ยังไม่เข้าใจเงื่อนไขเกี่ยวกับตลาดดิจิทัลทั้งหมด รวมถึงคำศัพท์พื้นฐานเฉพาะใหม่ๆ ที่เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาในหมวดนี้ (Digital Marketing Glossary) หรือบางคำที่เรียกกันอย่างแพร่หลายในเมืองไทย แต่ในระดับสากลเขากลับใช้อีกแบบ

ดังนั้นสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จึงได้รวบรวมคำศัพท์ของ Digital Marketing นี้ไว้ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ทุกเมื่อ

Digital Marketing Glossary ฉบับเราจึงจะทำการเรียงตามการค้นหาจาก A ถึง Z ตามฉบับพจนานุกรม # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#


404 Error

หมายความว่าไม่พบหน้าเพจดังกล่าว ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุดังนี้ เช่น พิมพ์ URL ผิด, หน้าเพจถูกลบหรือย้าย URL หรือ Domain หมดอายุ

301 Redirect 

URL เปลี่ยนเส้นทางเนื้อหาแบบถาวร เช่น เว็บไซต์มีการเปลี่ยนชื่อ Domain name จาก www.hotmail.com เปลี่ยนไปใช้ชื่อโดเมนใหม่  https://outlook.live.com/

302 Redirect

URL เปลี่ยนเส้นทางเนื้อหาแบบชั่วคราว สามารถใช้ Domain name เดิมได้

 

A


A/B Test 

คือ การทดสอบวัตถุประสงค์เพื่อหาเป้าหมายที่ใช่ที่สุดในการทำการตลาดออนไลน์ โดยสามารถทดสอบจากการกำหนดวัตถุประสงค์ได้หลายแบบ ประกอบไปด้วย ทดสอบคอนเทนต์ เช่น รูปภาพโฆษณา Landing Page ทั้ง 2 แบบ คำโฆษณา, ทดสอบ Objective ของโฆษณา เช่น การเข้าถึง การมีส่วนร่วม การคลิก, ทดสอบระหว่าง CPC กับ CPM, ทดสอบ Keyword ใน Google AdWords, ทดสอบ Audience List ใน GDN เป็นต้น

  1. หนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์: เช่น แคมเปญนี้ต้องการหา ปุ่ม ที่คนคลิกสั่งซื้อสินค้ามากที่สุด หรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้ามากที่สุด
  2. สองตัวแปรที่ใช้ทดสอบ: เช่น แคมเปญที่ต้องการหา รูปแบบ ปุ่มที่คนคลิกสั่งซื้อมากที่สุด ก็สร้างตัวแปรปุ่มหลายแบบมาทดสอบ อาทิ ปุ่มที่เขียนว่า รับข้อเสนอพิเศษ สั่งเลยลดทันที เป็นต้น หรือถ้าจะหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้ามากที่สุด ก็สร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาหลายแบบเพื่อทดสอบ อาทิ สร้างกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง 23 – 35 ปี พฤติกรรมเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและที่ทำงาน และยังต้องสนใจเกี่ยวกับ Beauty Blogger เทียบกับกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง 23 – 35 ปี กำลังเดินทางอยู่ในตำแหน่งที่ตั้ง Bangkok Metropolis มีความสนใจ Beauty Blogger
  1. สามวัดผลและสรุปผล: นำผลลัพธ์จากตัวแปรที่ทดสอบมาเปรียบเทียบเพื่อสรุปทำกลยุทธ์ต่อไป

Abandonment Rate

อัตราการละทิ้ง หมายความได้สองแบบคือ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ออกจากหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ไปต่อที่หน้าเว็บไซต์อื่นหรือ เรียกอีกอย่างว่า ‘อัตราการตีกลับ’ หรือ Bounce rate

สองคือหมายถึงการที่ลูกค้าทิ้งคำสั่งซื้อในตระกร้าสินค้า มีการเพิ่มสินค้าลงในลิสต์รายการ แต่เลือกที่จะไม่ชำระเงินให้เสร็จ รวมถึงคนที่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อจนเสร็จสมบูรณ์ด้วย

AdSense

เป็นบริการของทาง Google ที่ทำให้เว็บไซต์ทำรายได้โดยการนำโฆษณาของ Google ขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเรา โดยที่ Google จะเลือกโฆษณาให้มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับเว็บไซต์เรา เช่น ถ้าเว็บไซต์คุณมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความงาม Google ก็จะส่งโฆษณาที่เกี่ยวกับ ความงาม ขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ในลักษณะของ Banner

AdWords

AdWords เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาที่พัฒนาโดย Google สำหรับผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนจาก คีย์เวิร์ด เพื่อแสดงในหน้าค้นหาของ Google (Search engine results page: SERP), เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (Google’s Display Network: GDN), และเว็บไซต์พันธมิตร (Affiliate)

Affiliate

การที่ผู้ต้องการลงโฆษณาจ้างให้สื่อที่มีช่องทาของตัวเองช่วยโปรโมทสินค้า และเมื่อมีคนคลิกหรือซื้อสินค้า สื่อจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินส่วนแบ่ง (Commission) จากค่าแนะนำสินค้า

Algorithm

อัลกอริทึม คือกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณที่ Planform อย่าง Google หรือ Facebook ออกแบบหรือโปรแกรมขึ้นมา เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น Google เขียนคำสั่งโดยการสร้างกฎเว็บไซต์ที่ดีต้องมี 1 2 3 4 โดนประเมินจากคลัง Big Data ทั้งหมด ว่า เว็บไซต์ใดมีคุณภาพ เพื่อจะแสดงผลในหน้าแรก หรือบางครั้งที่ NASA อาจออกแบบหรือเขียนโปรแกรมที่เป็นกฎขึ้นมา เพื่อใช้ในการคิดคำนวณจากคลังข้อมูล Big Data ประเมินการเกิดฝนดาวตกในอนาคต

Alt Text

‘alt’ หรือ Alternative text คือข้อความที่อธิบายความหมายรูปภาพเวลาที่เราเอาเมาส์ชี้ที่รูป สำคัญตรงที่เวลาที่ Search Engine ต้องการแสดงผลการค้นหา มันไม่สามารถอ่านออกได้ว่าภาพมีความหมายเกี่ยวกับอะไร เราจึงต้องใส่ความหมายลงไปใน Alt Text หรือ Alternative text หลังบ้านบนเว็บไซต์ เวลาที่เราอัปโหลดรูปภาพลง

Analytics

คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Visitors), จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเปิด (Pageviews) บน Web Analytics หรือที่สากลใช้คำว่า Clickstream

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายสำหรับการวิเคราะห์ เพื่ออ่านค่าประสิทธิภาพและสิ่งที่ต้องปรับปรุง ตัวอย่างเช่น Google Analytics และ Adobe Analytics

Anchor Text

Anchor Text คือ ข้อความที่สามารถคลิกเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ได้ เช่น >> Digital Marketing

API

Application Programming Interface (API) คือ วิธีการติดต่อสื่อสารขอรับบริการระหว่างแอปพลิเคชัน เช่น ระหว่างเว็บไซต์เรากับ Facebook หรือ Grab กับ Google Map ยกตัวอย่าง Grab ต้องการใช้แผนที่ที่ระบุตำแหน่งได้แทนที่ Grab ต้องเขียนโปรแกรมเอง Grab ก็ขอใช้บริการจากทาง Google Map โดยการเขียนคำสั่งจาก Sever ของ Grab เพื่อเชื่อมต่อไปยัง Sever ของ Google Map ดึงข้อมูลของแผนที่มาใช้งานบนแอปพลิเคชัน

Autoresponder 

ระบบตอบรับอัตโนมัติ เช่น เมื่อมีคนสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล เราสามารถตั้งค่าให้ส่งโดยอัตโนมัติไปยังผู้รับ

Avatar 

รูปภาพหรือไอคอนที่แนบกับโปรไฟล์ของบุคคล ในไทยเรียกว่า Photo Profile หรือรูปภาพโปรไฟล์

 

B


B2B

Business-to-Business (B2B) หรือการค้าขายระหว่างบริษัทกับบริษัท

B2C

Business-to-Consumer (B2C) หรือการค้าขายระหว่างบริษัทและผู้บริโภคโดยตรง

Backlink

Backlink หรือกลยุทธ์ในการทำ Search Engine Optimization (SEO) ที่นักการตลาดดิจิทัลนิยมทำมากที่สุดในยุคแรก โดยการสร้างลิงค์จากภายนอกจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์เรา เช่น เขียนกระทู้บน Pantip โดยแปะลิงก์อ้างอิงว่านำข้อมูลในเว็บไซต์เรา เป็นต้น

Bookmark

เครื่องมือบันทึกเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราชื่นชอบที่ Web Browser อย่างเช่น Google Chrome มีเพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปดาว บนที่กรอก URL

Bot

เป็นคำนามใช้เรียกแทนการเข้าไปเก็บข้อมูล (Crawling) ของ Search engines อย่าง Google, Bing, and Yahoo ฯลฯ บนเว็บไซต์เรา เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ แล้วมาอัปเดตดัชนี (Index) เข้าสู่ฐานข้อมูลของ Search engines server เป็น Big Data ขนาดใหญ่

บางครั้งก็เรียกว่า Google bot หรือ Google spider

Bounce Rate

อัตราตีกลับ หรือเปอร์เซ็นต์ขอผู้ใช้งานที่ออกจากหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ไปที่หน้าอื่นต่อ

Breadcrumbs

เครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบว่าตัวเองอยู่ส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น ผู้ใช้งานกำลังอ่านบทความในเว็บไซต์ ICDL คอลัมน์ News ชื่อเรื่อง ผู้ใช้งาน 3 แสนคน ยังคงใช้รหัสผ่านเก่า ที่เคยโดนโจมตี – Hijacking โดยจะมีการแสดงผลดังนี้

HOME > News > ผู้ใช้งานกว่า 3 แสนคน ยังคงใช้รหัสผ่านเก่า ที่เคยโดนโจมตี – Hijacking

Breadcrumbs
Breadcrumbs

โดยคำว่า Breadcrumbs มาจากนิทานเรื่อง Hansel and Gretel ที่ทิ้งเศษขนมปังระหว่างทาง เพื่อเป็นทราบเส้นทางการเดินทางกลับบ้าน ไม่ให้หลงทาง

Broken Link

คือ ลิงก์ URL บนเว็บไซต์ที่ใช้งานไม่ได้ เมื่อคลิกจะพบหน้าเพจที่มีข้อความว่า 404 error page cannot be found

Browser

ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการดูเว็บไซต์ ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Internet Explorer และ Safari โดยใช้โค้ด HTML, CSS และ Javascript เพื่อเรียกดูเนื้อหา

 

C


CAC 

Customer Acquisition Cost (CAC) คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ เช่น หากคุณจ่าย 1,000 เหรียญสหรัฐ ในการทำ Digital Marketing 1 ปี จะทำให้มีลูกค้าใหม่ 100 คน ต้นทุนต่อคนหรือค่า CAC จะอยู่ที่ 1 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ลูกค้า

Cache

Cache คือหน่วยความจำรูปแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย เพื่อให้การใช้งานครั้งต่อไปเร็วขึ้น ประหยัดเวลาไม่ต้องโหลดข้อมูลใหม่ทุกครั้งเพื่อแสดงผล

กรณีที่เป็น ‘Browser Cache’ หรือ Cache บน Browser จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์เราได้เร็วขึ้น เนื่องจากข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของพวกเขาแล้วแทนที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตโหลดข้อมูลใหม่ทุกครั้ง

Canonical Tag

Canonical Tag คือ Tag ที่บอกให้ Search Engine รู้ว่า URL ที่อยู่ภายใต้ Tag นี้ ‘ไม่ใช่’ หน้า Original Content เพื่อป้องกัน Search Engine มองว่าเว็บไซต์เรามีเนื้อหาซ้ำกันหลายหน้า เช่น เราต้องการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ซึ่งมาจากกลยุทธ์ Customer Journey ต่างกัน แต่ต้องการขายสินค้าเดียวกัน เราเลยทำหน้า Landing Page ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน 3 URL เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน โดยใส่ Canonical Tag บน URL ที่ทำหน้า Landing Page ใหม่ 3 URL

Captcha

แคปต์ชาเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันสแปม

Captcha
ตัวอย่าง Captcha

Case Sensitive

การบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่ เช่น เว็บไซต์บางเว็บไซต์จะบังคับให้สร้างรหัสผ่าน ต้องใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด

CDN

Content Delivery Network (CDN) หรือ Content Distribution Network เชิฟเวอร์จำนวนมหาศาล ที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เช่น Google หากไม่มี CDN กระจายทั่วโลก ผู้ใช้งานฝั่งทวีปเอเชียอาจใช้เวลานานในการโหลดหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ หากเซิร์ฟเวอร์ที่สหรัฐอเมริกาเกิดโดนผู้ก่อการร้ายวางระเบิด Google ก็ยังสามารถให้บริการต่อไปได้เนืองจากว่ายังมีเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์กระจายอยู่ทั่วโลก

Churn

Churn คือ ค่าเรทการสูญเสียลูกค้า เช่น ผู้ใช้งานเคยสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล แต่ในที่สุดก็ยกเลิก หรือไม่ได้ใช้งานต่อ

Clickbait 

Clickbait คือ คอนเทนต์ที่ดึงดูดคนด้วยพาดหัวและรูปภาพที่ไม่ตรงกับเนื้อหา

Click-through rate (CTR)

Click-through rate (CTR) คือ อัตราการคลิกเป็นตัวชี้วัดที่ใช้เพื่อวัดว่าแคมเปญโฆษณาออนไลน์สำหรับเว็บไซต์หรือแคมเปญอีเมลว่าประสบความสำเร็จหรือไม่

Clickstream

Clickstream คือ Web Analytic มีไว้เก็บ รวมรวม บันทึก และวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้ใช้งานบนเว็บไซต์

CMS

Content Management System (CMS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำให้สามารถสร้าง แก้ไข จัดระเบียบ และเผยแพร่ Content บนอินเทอร์เน็ต เช่น WordPress และ Joomla

CNAME

CNAME หรือ Canonical Name คือการสร้าง Subdomain หรือโดเมนย่อย

Compression 

compression คือการบีบอัดข้อมูล ก่อนดาวน์โหลด / อัพโหลดลงเว็บไซค์ เมื่อ VDO หรือรูปภาพ มีขนาดใหญ่มาก ป้องกันการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ช้า

Content Curation

Content Curation คือการคัดสรรเนื้อหาที่แบรนด์กำหนดธีมไว้มาแชร์ลงบนสื่อนต่างๆ ที่แบรนด์มี เพื่อสร้างเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด

Content Upgrade

Content Upgrade หรือ Lead Magnet คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งของ Inbound Marketing โดยใช้ Content ดึงให้คนสนใจ และเปลี่ยนคนสนใจเป็นแฟน เปลี่ยนจากแฟนเป็นลูกค้า เช่น การแจก e-book ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อแลกกับข้อมูลอย่างอีเมลและเบอร์โทรศัพท์

Conversion

Conversion คือ หนึ่งในมาตราวัดที่มีความสำคัญในการวัดผลทาง Digital Marketing เพราะเป็นหน่วยวัดการกระทำที่ไม่ตายตัว เช่น จำนวนคนโหลด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่คลิก จำนวนคนกรอกแบบฟอร์ม จำนวนคนลงทะเบียน เป็นต้น

Conversion Rate

Conversion Rate คือ อัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ที่กลายเป็นการกระทำใดๆ เช่น ยอดขายสินค้า ยอดผู้สมัคร ยอดคนลงทะเบียน ตัวอย่าง: คลิก = 1,000 คน / Conversion = 100 (กำหนดค่า Conversion เท่ากับคนลงทะเบียน) / Conversion Rate = 10% มาจากสูตร (Conversion/Traffic)*100 หรือ (100/1,000)*100

Cookie

Cookies คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเข้าชมสร้างขึ้น เช่น การล็อกอินเว็บไซต์เมื่อคุณเข้าใช้งาน Pantip ตัว Browser ที่คุณใช้จะทำการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บเพื่อให้คุณลงชื่อเข้าใช้บน Pantip เสมอ ไม่ต้องล็อกอินใหม่

Cost Per Lead

Cost Per Lead คือ ต้นทุนคนที่มีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้า จะถูกเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าชมเว็บไซต์กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้สมบูรณ์เท่านั้น เช่น การซื้อโฆษณาบน Facebook ที่กำหนดวัตถุประสงค์ให้เราจะจ่ายตังให้ Facebook เมื่อกลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูล

CPM

Cost-Per-Thousand (CPM) คือ การที่เราซื้อโฆษณาและ Platform จะเก็บเงินเราทุก 1,000 การเข้าถึง

Crawler

Crawler คือ การเข้าไปเก็บข้อมูลของ search engines อย่าง Google, Bing, and Yahoo ฯลฯ หรืออาจเรียกกันว่า Google bot และ Google spider

CRM

Customer Relationship Management (CRM) คือ การที่บริษัทใช้ ซอฟต์แวร์ ในการติดตามจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ด้วยการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร

CRO

Conversion Rate Optimization (CRO) คือ ความพยายามในการค้นหาสาเหตุที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่พอใจหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

CSS

Cascading Style Sheet (CSS) เป็นภาษาที่ใช้นักพัฒนาเว็บไซต์ออกแบบ และการจัดวางเว็บไซต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะถูกนำไปใช้กับทุกหน้าบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

CTA

Call-to-Action (CTA) คือ กระตุ้นการตัดสินใจ เช่น ปุ่ม ดาวน์โหลดคูปองออนไลน์ ปุ่ม ลดเมื่อกดซื้อทันที หรือภาพที่ระบุว่า Subscribe Now กับ Buy Now

 

D


DNS 

Domain Name Server (DNS) คือ ระบบที่ถูกใช้ในการแปลง domain name ให้เป็น IP address เป็นเหมือนสมุดโทรศัพท์สำหรับเว็บไซต์ เช่น อินเทอร์เน็ตของ TOT ใช้ DNS เป็น IP address 203.113.127.199 และ 203.113.24.199

DDoS

Denial of Service (DDoS) คือ การจู่โจมจากหลายๆ ที่พร้อมกัน เพื่อทำให้เว็บไซต์ทำงานไม่ได้ เช่น กรณีถล่มเว็บไซต์ด้วยการ กด F5 เพื่อให้ Server ล่ม

Direct Traffic

การเข้าชมเว็บไซต์โดยตรงโดยพิมพ์กรอกชื่อเว็บไซต์ลงใน Browser

DoFollow Link

ในการทำ Search Engine Optimization (SEO) ลิงก์ DoFollow คือการเชื่อมโยงเว็บไซต์เรากับเว็บไซต์อื่น เพื่อสร้างอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์เราให้น่าเชื่อถือ เป็นการเพื่อเพิ่มคะแนน SEO

Domain 

Domain คือ ชื่อที่ใช้เรียกเว็บไซต์แทนที่เราจะต้องกรอกที่อยู่เว็บไซต์เป็น IP Address อย่าง http://203.113.127.199 เราก็กรอกเป็นชื่อแทน เช่น http://ชื่อเว็บไซต์.com

Duplicate Content

Duplicate Content คือ เว็บไซต์มีเนื้อหา Content ที่ซ้ำกัน

 

E


Email Client

โปรแกรมสำหรับเปิดเมล เช่น Gmail, Yahoo และ Outlook เป็นต้น

Email Service Provider

Email Service Provider (ESP) คือ บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับอีเมล เพื่อทำแคมเปญทางการตลาดผ่านอีเมล เช่น การส่งเมลไปหาลูกค้าหลายๆ คน โดยผู้ให้บริการที่ดังๆ ได้แก่ Mailchimp, Convertkit และ Active Campaign

Email Traffic

Email Traffic คือ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากคนที่คุณส่งอีเมลไปให้

Embed

Embed คือการเพิ่มเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นลงในเว็บไซต์เราโดยการฝั่ง Code เช่น วิดีโอจาก YouTube

Emoji 

เป็นภาพขนาดเล็กที่ใช้แสดงอารมณ์ ทดแทนภาษากาย ในข้อความ

Engagement

Engagement คือ การมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ วัดได้จากยอดจำนวนคนคลิก ไลก์ และแชร์

Engagement Rate

Engagement Rate คือ การวัดผลตอบรับจากผู้ชมหรือแฟนเพจที่มีต่อเนื้อหา ใน โพสต์ หรือ เพจ โดยมีสูตรดังนี้คือ Engagement Rate = Total Engagement (ไลก์ คอมเมนต์ แชร์)/Total fan

Evergreen Content

Evergreen Content คือ คอนเทนต์ที่ไม่ตายไม่ตามกาลเวลา เปิดอ่านต่อนไหนก็ยังไม่เก่า เช่น คอนเทนต์ How to เป็นต้น

External Link

External Link คือ การอ้างอิงลิงก์ภายนอกเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ลิงก์ในเว็บไซต์เรา

F


FAQ

FAQ คือ โดยปกติแล้วเว็บไซต์จะมีหน้าหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาที่ชื่อว่า คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ

Follower

Follower จำนวนผู้ติดตามบน social media เช่น Facebook, Twitter และ Instagram

Following

Following คือ กลุ่มคนที่เลือกการติดตาม Account social media เช่น Facebook, Twitter และ Instagram ที่พวกเขาสนใจ

FTP

File Transfer Protocol (FTP) คือ โปรโตคอล มีหน้าที่ในการส่งถ่ายข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต

Funnel

ขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ดูผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็น จากนั้นชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์

 

G


GIF 

เป็นไฟล์ภาพและไฟล์เคลื่อนไหวชนิดหนึ่ง

 

H


Hashtag 

hashtag หรือ # ที่ใช้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ทั้ง Facebook, Instagram และ Twitter เพื่อสร้างหัวข้อ (Topic) เป็นการอ้างอิงเมื่อมีคนหลายคนกำลังพูดถึงเรื่องนั้นๆ

Header Image

สำหรับคนไทย มีชื่อเรียกสิ่งนี้หลากหลายมาก ความหมายของมัน คือ ภาพประกอบบทความหลักที่อยู่ด้านบนสุดของบทความ หรือภาพหลักบนสุดเวลาส่งอีเมล หรือที่คนไทยเรียกกันเวลาแชร์คอนเทนต์บน Social Media ว่าเป็นภาพ Thumbnail หรือที่อีกหลายคนเรียกว่าภาพปก หรืออีกชื่อคือภาพ Cover หรืออีกชื่อคือภาพพาดหัว หรือก็มีหลายคนอีกเหมือนกันที่เรียกมันว่า ภาพ Banner หรือในอีกหลายบริษัทที่ยังเรียกมันว่า ภาพแชร์ แต่เอาเป็นว่า สากลเขาเรียกกันว่า Header Image

Heading Tag

Heading Tag คือ เป็นภาษาของ HTML เพื่อทำหน้าที่เน้นตัวอักษรให้ใหญ่และหนาเป็นการกำหนดหัวข้อเรื่อง บนเว็บไซต์ โดยจะมีตั้งแต่ Tag H1 (ที่มีความสำคัญมากที่สุด) ไปจนถึง H6 หัวข้อที่มีความสำคัญน้อยที่สุด

Hero Image

Hero Image คือ ภาพ Banner ขนาดใหญ่ที่ขยายไปตามความกว้างของหน้าเว็บไซต์ เป็นภาพแรกที่ผู้ใช้งานเห็นเมื่อเข้าชมเว็บไซต์

ตัวอย่างภาพ Hero Image
ตัวอย่างภาพ Hero Image

Homepage

Homepage คือ หน้าแรกของเว็บไซต์

HTML

Hypertext Markup Language (HTML) คือ ภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) คือ ข้อตกลงในการสื่อสาร (โปรโตรคอล) เพื่อเรียกลิงก์ให้นำเสนอผ่าน Web browser เช่น Firefox, Chrome, Safari และ Internet Explorer ไม่มีการเข้ารหัส ทำให้สามารถถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ง่าย จึงไม่ปลอดภัย

HTTPS

HTTPS หรือ HTTP over Transport Layer Security (TLS) คือ ข้อตกลงในการสื่อสาร (โปรโตรคอล) เพื่อเรียกลิงก์ให้นำเสนอผ่าน Web browser เช่น Firefox, Chrome, Safari และ Internet Explorer ด้วยการเข้ารหัสหลายขั้น บนระบบ Network ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้

Hyperlink

Hyperlink หรือ Link คือ ข้อความหรือรูปภาพ ที่สามารถคลิกแล้วเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ

 

I


Impressions

Impressions คือ การแสดงผลของโฆษณาที่อ้างถึงจำนวนครั้งที่โฆษณาถูกเห็น โดยกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

Inbound Link

Inbound Link คือ เป็นลิงก์ที่อยู่ภายนอกบนออนไลน์แล้วกดเข้ามายังหน้าเว็บไซต์เราโดยตรง

Index

Index คือ การที่ Bot ของ Search Engine ได้เข้ามายังเว็บไซต์เรา เพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลดัชนี

Influencer

Influencer คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของคนในโลกออนไลน์

IP Address

Internet Protocol Address (IP Address) คือ หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์

ISP

Internet Service Provider (ISP) คือ องค์กรที่ให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข่น TOT, AIS, DTAC และ TRUE เป็นต้น

 

J


JPEG หรือ JPG

JPEG หรือ JPG คือนามสกุลของไฟล์รูปภาพ

 

K


Keyword

Keyword คือ คำ หรือ วลี ที่อยู่ในเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์และมีความสำคัญ เพราะ Keyword คือสิ่งที่ใช้ในการค้นหาบน Search Engine และซื้อโฆษณาบน Search Engine

 

L


Landing Page

Landing Page คือ หน้าเว็บไซต์ที่คนคลิกเข้ามาจากลิงก์โฆษณา ซึ่งเป็นหน้าเพจบนเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อแปลงผู้เข้าชมเว็บไซต์กระตุ้นให้พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Lead

Lead คือ โอกาสในการขายที่เป็นได้ทั้งบุคคลและบริษัท ซึ่งแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ สมัครรับจดหมายข่าว หรือให้ข้อมูลติดต่อสื่อสารอย่าง E-mail และเบอร์โทร เพื่อแลกกับส่วนลด

Lead Magnet

Lead Magnet หรือ Content Upgrade คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งของ Inbound Marketing โดยใช้ Content ดึงให้คนสนใจ และเปลี่ยนคนสนใจเป็นแฟน เปลี่ยนจากแฟนเป็นลูกค้า เช่น การแจก e-book ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อแลกกับข้อมูลอย่างอีเมลและเบอร์โทรศัพท์

Lead Nurturing

Lead Nurturing คือ การพัฒนาการสื่อสารบนโลกออนไลน์ เช่น E-mail และคอนเทนต์บน Social Media เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายมีส่วนร่วมกับ Post หรือคอนเทนต์ เป็นการกระตุ้นให้เขาสนใจและหันมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

Link

Link หรือ Hyperlink คือ ข้อความหรือรูปภาพ ที่สามารถคลิกแล้วเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ

Link Building

Link Building คือ การทำให้มีลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆ เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เป็นการเพิ่มคะแนนในกลยุทธ์ Search Engine Optimization (SEO)

LMS

Learning Management System (LMS) คือ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์

Long-Tail Keyword

Long Tail Keyword คือ Keyword ที่มีความเจาะจงมากขึ้น เช่น ปกติเวลาใช้ Keyword เพื่อทำบทความหรือซื้อโฆษณาบน search engines เราอาจเลือกคำหลัก (Main Keyword) คือ ‘Content Marketing’ และ Long Tail Keyword ที่เจาะมากขึ้นเป็นวลีที่สองเป็นวลีว่า ‘คือ’ เท่ากับ ‘Content Marketing คือ’

LTV 

Lifetime Value (LVT) คือ มูลค่าที่เราคาดการณ์ว่าลูกค้าหนึ่งรายจะสร้างมาสร้างรายได้ให้บริษัท ตลอดระยะเวลาที่มความสัมพันธ์กับบริษัทเท่าไร เช่น คอร์สรักษาทรีทเมนต์สิว 1 ครั้ง 500 บาท ลูกค้าหนึ่งคนต้องทำ 10 ครั้งถึงเห็นผล จะทำให้บริษัทประเมินได้ว่าจะสร้างกำไรจากลูกค้าคนนี้ได้ 10,000 บาท และมาทำงบประมาณที่ควรใช้ในการรักษาลูกค้าเก่าว่าเป็นเท่าไร

 

M


Marketing Automation

Marketing Automation คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำการตลาดให้คุณเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจลูกค้าบนโลกออนไลน์ ก่อนจะขายสินค้า เช่น เครื่องมืออย่าง MailChimp ในการทำ Email Marketing Software หรือเครื่องมือสร้าง Conversion บน Facebook เพื่อเก็บข้อมูลของ Lead หรือลูกค้าที่เป็นโอกาสในการขาย

Meme                         

Meme คือ เป็นภาพตลกที่มาพร้อมกับคำ Caption ที่มีไหวพริบ มันถูกใช้อย่างกว้างขวางในเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

Mention 

Mention คือ การกล่าวถึง โดยการ Tag ชื่อไปบนโพสต์ผู้ใช้งานอีกคนหนึ่งบน Twitter

Meta Description

Meta Description คือ เป็นแท็ก HTML ที่อธิบายความหมายของหน้าเว็บไซต์เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการเพิ่มคะแนนเพื่อให้เว็บไซต์เราติดการค้นหาในหน้าแรกของ Search Engine

MRR

Monthly Recurring Revenue (MRR) คือ จำนวนรายได้ที่บริษัทสามารถคาดการณ์ได้ทุก 30 วัน ตัวอย่างเช่นหากลูกค้า 50 รายของคุณ ชำระเงินโดยเฉลี่ย 100 เหรียญสหรัฐต่อเดือน รายได้ที่เกิดขึ้นรายเดือนของคุณจะเท่ากับ 5,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

 

N


Nofollow Link 

Nofollow Link คือ การที่เราเขียนคำสั่งเป็น Code บนเว็บไซต์เพื่อสั่งให้ Bot ของ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูล

NoIndex

NoIndex คือ การป้องกันไม่ให้หน้าเว็บไซต์ปรากฏใน Google Search ด้วยการใส่เมตาแท็ก noindex ไว้ในโค้ด HTML ของหน้าที่ต้องการบนเว็บไซต์

 

O


On-Page Optimization

On-Page Optimization คือ การเพิ่มประสิทธิภาพภายในเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกของ Search engine เช่น บทความไม่มีการ Copy เว็บไซต์ไม่ช้า เป็นต้น

Off-Page Optimization

Off-Page Optimization คือ การเพิ่มประสิทธิภาพภายนอกเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกของ Search engine เช่น การสร้างลิงก์จากหลายๆ ที่เพื่อสร้างคะแนนในส่วนของเว็บไซต์อื่นๆ ที่อ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์เรา

Organic Traffic

Organic Traffic คือ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบไม่ซื้อโฆษณา

 

P


Pageview

Pageview คือ จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเปิดขึ้น

Permalink 

Permalink คือ URL ที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไร เช่น แทนที่จะใช้ลิงก์ www.google.com/article/1234%650%45grt ก็ใช้เรื่องของบล็อคเป็น URL เช่น www.google.com/article/content-marketing

Plugin

Plugin คือ ส่วนเสริมเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน บน Browsers หรือบน CMS

Pop-Up

Pop-Up คือ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า เป็นภาพหรือ VDO ที่วางซ้อนขึ้นมาด้านหน้าของเว็บไซต์

PPA

Pay Per Action (PPA) คือ การลงโฆษณาบนออนไลน์โดย Platform จะเก็บตังเราก็ต่อเมื่อมีคนดำเนินกิจกรรมตามที่เรากำหนดวัตุประสงค์ไว้ตอนซื้อโฆณษ เช่น เรากำหนดให้มีคน subscription หรือ ลงทะเบียน

PPC 

Pay Per Click (PPC) คือ การลงโฆษณาบนออนไลน์โดย Platform จะเก็บตังเราก็ต่อเมื่อมีคนคลิก

 

Q


Quality Score

Quality Score คือ คะแนนคุณภาพที่ Google ใช้เพื่อกำหนดความเกี่ยวข้องของโฆษณากับผู้ค้นหา ป้องกันการนำเสนอโฆษณาต่อคนที่ไม่สนใจ Content ยิ่ง Quality Score สูงก็แสดงว่า โฆษณามีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้าสนใจเรามาก

Query

คิวรี่ (Query) คือ ช่องที่ผู้ใช้งานป้อน Keyword เพื่อค้นหาบน Search Engine

ตัวอย่าง Query บน Google
ตัวอย่าง Query บน Google

 

R


Reach

Reach คือ การเข้าถึงแคมเปญโฆษณาของกลุ่มเป้าหมาย

Referral 

Referral คือ การอ้างอิงเมื่อเมื่อลูกค้าปัจจุบันดึงลูกค้าใหม่ โดยเชิญเพื่อนและครอบครัวของพวกเขาเพื่อลองผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ธุรกิจที่ใช้การตลาด Referral มักจะให้รางวัลหรือข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เช่น การซื้ออันสองลด 50%

Referral Traffic

Referral Traffic คือ ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์เรา โดยมีที่มาจากเว็บไซต์อื่น ที่แปะลิงก์อ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์เรา

Render 

Render หรือคอนเทนต์เรนเดอร์ คือกระบวนการสร้างคอนเทนต์ให้นำเสนอได้บนทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC สมาร์ทโฟน และ Laptops

Response Rate

Response Rate คือ อัตราการตอบกลับต่อเนื้อหาที่หารด้วยจำนวนรวมของผู้ที่ได้รับเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณส่งอีเมล 100 คน มีคนเปิดอ่าน 25 ครั้งอัตราการตอบกลับหรือ Response Rate ของคุณคือ 25%

Responsive Design

Responsive Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ที่ส่งเสริมให้เว็บไซต์ปรับให้เข้าแสดงผลได้ดีกับทุกอุปกรณ์ทั้ง PC สมาร์ทโฟน และ Laptops

Remarketing / Retargeting

Remarketing / Retargeting คือ รูปแบบของการโฆษณาออนไลน์ที่นำเสนอโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยสนใจ เช่น การที่เคยมีคนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณผ่านทาง Google แต่ยังไม่ซื้อ คุณก็เลยส่งโฆษณาไปยังเขาอีกทั้งบนหน้าฟีดใน Facebook เป็นการ Remarketing หรือ Retargeting ซ้ำ

ROI 

Return on Investment (ROI) คือ ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (Return on Ad Spend: ROAS)

Root Domain

Root Domain คือชื่อ Domain หลักของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นลิงก์ analytics.google.com คือ Sub Domain ของ Google ที่มี Root Domain คือ google.com หรืออีเมล [email protected] ก็คือ Sub Domain ของ Gmail ที่มี Root Domain คือ gmail.com

เช่น

URL ==> www.google.com

Full URL ==> https://www.google.com/

Root Domain ==> google.com

Sub domain ==> analytics.google.com

RSS 

Really Simple Syndication, Rich Site Summary (RSS) คือ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการกระจายข่าวทางเว็บไซต์และเว็บบล็อก ตัวอย่างเช่น แทนที่จะต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์หลายแห่งเพื่ออ่านเกี่ยวกับสภาพอากาศ เราก็ใช้ฟีด RSS เพื่อรับเนื้อหาทั้งหมดนี้และดูในฟีดของ Social Media

 

S


SaaS

Software as a Service (SaaS) คือ Business Model หรือรูปแบบธุรกิจสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เช่น การสมัครเพื่อซื้อการใช้งาน Office 365, Dropbox และ Google Apps

Screenshot 

Screenshot คือ การ Capture ภาพหน้าจอนั่นเอง

Search Engine

Search Engine คือ บริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้โดยการกรอก Keyword ลงบน Query เครื่องมือค้นหายอดนิยม ได้แก่ Google, Yahoo และ Bing

SEM

Search Engine Marketing (SEM) คือ การซื้อโฆษณาที่ปรากฏในหน้าผลลัพธ์การค้นหา (SERPs) ในวิธีนี้ผู้โฆษณาเสนอราคาคำหาบน Search Engine (Search Engine Result Pages: SERPs)

SEO 

Search Engine Optimization (SEO) คือ การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้แสดงผลในอันดับที่ดีบน Search Engine (Search Engine Result Pages: SERPs)

SERP 

Search Engine Results Page (SERP) คือ หน้าผลลัพธ์ที่แสดงผลจากการค้นหาบน Search Engine

Server 

Server คือ คอมพิวเตอร์ หรือบริการ หรือเครื่องแม่ข่าย ไว้สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อแสดงเว็บไซต์

Session

Session คือ การที่ผู้ชมคนหนึ่งอยู่บนเว็บไซต์ต์ของคุณภายในระยะเวลาหนึ่ง เช่น นายขนุนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณตั้งแต่ 8 โมงจนถึง 12.00 น. แล้วออกไปจะนับเป็น 1 Session และกลับมาเข้ามาอีกครั้งตอน 20.00 น. ถึง 22.00 น. นับเป็น 2 Session ถ้า Session มากนั้นก็แสดงว่าคนกลับเข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณบ่อยๆ

Sitemap

Sitemap คือ แผนผังไซต์บนเว็บไซต์ที่แสดงรายการหน้าทั้งหมดในเว็บไซต์ เพื่อให้ Bot ของ Search Engine รู้ว่าต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลหน้าไหนบนเว็บไซต์บ้าง เป็นการเพิ่มคะแนนให้กับ SEO

SMM

Social Media Marketing (SMM) คือ การทำการตลาดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Linkedin ฯลฯ

Social Proof

Social Proof คือ หลักฐานทางสังคมที่ผู้คนรับรู้โดยทั่วกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ว่ามีคุณภาพจากที่ติดตามมาบนสื่อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ร้านค้าบนออฟไลน์ เมื่อคุณกำลังมองหาสถานที่ทานอาหารค่ำ คุณจะเห็นร้านอาหารที่แออัดและคิดว่ามันดีจริงๆ เพราะมีคนจำนวนมากทานอยู่ แต่ใน Social Media เช่น Facebook หรือ Instagram ข้อพิสูจน์เดียวที่จะเป็นหลักฐานทางสังคมได้ว่ามีคุณภาพก็คือจำนวนผู้ติดตามจำนวนบนโปรไฟล์หรือแอคเคาท์

Social Traffic

Social Traffic คือ ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์เรา โดยมีที่มาจาก Social Media ที่นำลิงก์ไปแชร์ไว้ เช่น Facebook, Linkedin, Twitter, Snapchat และ Instagram

Spam 

Spam คือ ข้อความใดๆ ที่ผู้รับไม่ต้องการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้สนใจ

Spider

Spider มักรู้จักกันในชื่อ bot หรือ crawler เช่น Google, Bing และ Yahoo ใช้เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำดัชนีเว็บไซต์ (Index) แล้วนำไปไว้ในฐานข้อมูล

SSL

Secure Sockets Layer (SSL) คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชม (เช่น Google Chrome หรือ Internet Explorer) ซึ่ง เว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์คือสถานที่เก็บไฟล์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์

SSL จะทำให้เซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์สามารถส่งข้อมูลส่วนตัวได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการดักข้อมูลการปลอมแปลงข้อมูลและการปลอมแปลงข้อความ

Subdomain

Subdomain คือ Domain เว็บไซต์ย่อยของโดเมนเว็บไซต์หลัก

เช่น
URL ==> www.google.com
Full URL ==> https://www.google.com/
Root Domain ==> google.com
Sub domain ==> analytics.google.com

 

T


Timestamp

Timestamp คือ หมายถึงวันที่และเวลาที่เราเผยแพร่บทความ บล็อก โพสต์ บนเว็บไซต์หรือ Social Media

Title Tag

Title Tag คือ ข้อความที่ใช้บอกชื่อหน้าของเว็บเพจอยู่บนหน้าท็อปของเบราว์เซอร์ ซึ่งแท็กนี้เป็นแท็กที่สำคัญมากสำหรับการทำ SEO

Traffic

จำนวนการเข้าชมที่ได้รับจากหน้าเว็บไซต์

 

U


UI

User Interface (UI) คือ ชุดของหน้าจอ หน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และองค์ประกอบแบบรูปภาพ

Unique Visitor

Unique Visitor (UV) คือ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน

Unsubscribe

Unsubscribe คือ การยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือยกเลิกติดตามข่าวสารหรือไม่ขอรับข้อมูลทางอีเมล

Unsubscribe Rate

Unsubscribe Rate คือ เปอร์เซ็นต์อัตราการยกเลิกสมาชิกหรือยกเลิกติดตามข่าวสารหรือไม่ขอรับข้อมูลทางอีเมล

URL 

Uniform Resource Locator (URL) คือ ลิงก์ที่นำพาผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์

User

บุคคลที่ใช้งานเว็บไซต์ปหรือแอปพลิเคชัน

User Generated Content

User Generated Content (UGC) คือ การทำให้ผู้ใช้งานสินค้าหรือบริการหันมาสร้าง Content ให้กับแบรนด์

UX

User Experience (UX) คือ ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้

 

V


Visit

Visit หรือชื่อใหม่ คือ Session เป็นตัวเลขที่แสดงการเปิดเข้าชมเว็บไซต์หรือการเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ นับจาก Cookie ใน Browser ทำให้ 1 User สามารถมีได้หลาย Session

Visitor

Visitor คือผู้เข้าชมเว็บไซต์ บางครั้งคำนี้สามารถใช้แทนกันได้กับผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำหรือ Unique Visitor.

 

W


WYSIWYG

WYSIWYG เป็นตัวย่อของ “What You See Is What You Get” แปลว่า คุณเห็นอย่างไรคุณก็ได้รับอย่างนั้น หมายถึงโปรแกรมแก้ไขที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูว่า ผลิตภัณฑ์เมื่อสำเร็จจะมีลักษณะอย่างไร

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

รู้จักเรามากขึ้น

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate โดย ICDL Thailand by DBC คือ โอกาสที่ดีที่สุด สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ ที่เป็นหนึ่งในเครื่องหมาย (Signal) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมถึงบริษัทระดับขนาดกลางขนาดย่อมใช้ นอกเหนือจากเครื่องหมาย (Signal) อื่น อย่างเช่น สถาบันการศึกษา และระดับปริญญา เพื่อเลือก The Best Candidate เข้ามาทำงาน

มาค้นพบคำตอบว่า คุณคือตัวจริง แค่ไหนในสายงาน Digital Marketing ด้วยมาตรฐานครอบคลุมทักษะที่สำคัญและแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล อาทิ Marketing Concept, Web Presence, Social Media Setup, Social Media Management, Online Marketing and Advertising, Analytics ฯลฯ

เพราะความรู้และสุขภาพ คือ การลงทุนที่จะไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ อย่าลืมว่าตัวคุณคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

นำหน้าคนอื่นก่อนใคร

ด้วย โอกาส’ ที่ดีกว่าเดิม

About Post Author