fbpx

Digital Marketing Report ควรมีอะไรบ้าง?

Digital Marketing Report ควรมีอะไรบ้าง?

Digital Marketing Report หรือรายงานการตลาดดิจิทัลควรครอบคลุมองค์ประกอบอื่นๆ อะไรบ้าง? เป้าหมาย, ผลลัพธ์ที่ได้, ข้อมูลประวัติเพื่อเทียบกับผลลัพธ์ก่อนหน้า ฯลฯ

การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการทำแคมเปญการตลาด (Marketing Campaign) หรือหลังจากที่เราดำเนินงานตามแผนและกลยุทธ์ที่วางไว้แล้ว ซึ่งกลายเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนหนึ่ง เพื่อทำให้เราเข้าใจผลของการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา

เหนือสิ่งอื่นใด ยิ่งหากวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ข้อมูลที่วิเคราะห์มาทั้งหมดยังสามารถแบ่งปันให้ทีมหรือลูกค้าเพื่อทำตามได้เช่นกัน

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับรายงาน Digital Marketing Report

เวลาที่เราออกแบบ Marketing Report ต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลและจัดโครงสร้างรายงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตีความและพบประโยชน์จากรายงาน เพราะฉะนั้นมันจีงเป็นอะไรที่ต้องเป็นตอบ ‘How’ มากกว่า ‘What’

เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ คุณต้องสร้างเทมเพลตที่จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง ที่คุณจะใช้ในการทำงาน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้

  1. Your objectives are everything

ทุกแคมเปญการตลาดหรือทุกการดำเนินงานต้องมีวัตถุประสงค์ (Objectives) และตามด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดค่าได้: จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ (Website Visit) จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (Lead Generation) ยอดขาย (Sale) ฯลฯ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญจะถูกวัดตามเป้าหมายเหล่านั้น และกลายเป็นสิ่งสำคัญของรายงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

  1. Less is more

รวมเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ โปรดจำไว้ว่า เป้าหมายของรายงานคือต้องตอบคำถามของผู้อ่านในเรื่องที่เขาควรรู้เกี่ยวกับที่มาของแคมเปญ เป้าหมาย และผลที่ได้ รายงานควรส่งทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา รวมถึงรายละเอียดที่จำเป็นเท่านั้น และหากคุณอยากให้ข้อมูลเพิ่ม สามารถใส่ลงไปได้ในส่วนของภาคผนวก

  1. A picture is worth more than 1,000 pieces of data

เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องอธิบายข้อมูลยากๆ ด้วยวิธีการง่ายในครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้ลองใช้ แผนภูมิแท่งหรือตาราง เพื่อแสดงข้อมูลของแคมเปญ

  1. Performance reports for all audiences

รายงาน Digital Marketing Report ที่ดีคือรายงานที่เข้าใจได้สำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะทีมการตลาด อย่างเช่น ฝ่ายขายหรือฝ่ายบริหาร

ในรายงานต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

Digital Marketing ทุกคนล้วนมีสไตล์ของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามในรายงานส่วนใหญ่ สิ่งที่ต้องมีเหมือนกัน คือ ข้อมูลที่ลูกค้าจำเป็นต้องรู้ เมื่อถึงเวลาที่จะบอกได้ว่าแคมเปญการตลาดทำงานได้ดีหรือไม่ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้แล้วให้เรียงลำดับข้อมูล ตามระดับความสำคัญ ในช่วงหน้าแรกๆ ของรายงาน ที่ผู้อ่านสามารถตอบคำถามที่มีในหัวของพวกเขาได้ เช่น แคมเปญดำเนินไปในทิศทางใด?

ต่อไปนี้ จะเป็นโครงสร้างรายงานในอุดมคติที่เรามักใช้

 1. ผลลัพธ์ของแคมเปญโดยรวม

ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงาน จึงควรมาก่อนไม่ถือว่าเป็นการกระโดดข้าม โดยพยายามทำให้แน่ใจว่า คนที่อ่านรายงาน จะสามารถรู้ได้ทันทีว่า แคมเปญการตลาดมีผลดำเนินงานไปทิศทางใด ภาในสไลด์ที่ 4 หรือสไลด์ที่ 5 หน้าแรก

ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสรุปเป้าหมายของแคมเปญและผลลัพธ์ที่ได้ ดังนั้นเพียงแค่มอง ลูกค้าก็สามารถตอบคำถามในใจของพวกเขาได้ และใช้ประโยชน์จากเวลานี้ เพื่อเตือนให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแคมเปญนั้น

โดยใช้กรอบของ SMART

   • Specific: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน ไม่กว้างไป
   • Measurable: สามารถวัดผลได้จากอะไร
   • Achievable: กำหนดวัตถุประสงค์นั้นไม่ควรกำหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถปฏิบัติได้
   • Realistic: วัตถุประสงค์ที่สามารถอธิบายได้ว่าปฏิบัติจริงได้อย่างไร
   • Time-bound: กำหนดกรอบระยะเวลา

2. Results by channel

ทุกวันนี้เหมือนเป็นธรรมเนียมแล้วว่า เส้นทางการเดินทางของลูกค้ากว่าจะเดินทางมาเจอแคมเปญด้านการตลาดนั้นมาจากหลายช่องทาง ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ การซื้อโฆษณา ฯลฯ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับทีม แผนกอื่น ผู้บริหาร หรือลูกค้า ว่าแต่ละช่องทางนั้น กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นของแคมเปญ

3. อย่าลืมใช้ bullet points หรือลิสต์หัวข้อ

ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อแสดงรายการการกระทำต่างๆ ที่คุณดำเนินการ เป็นการ Refresh คนที่อ่านรายงานว่ามันเป็นหัวข้อคนละอย่าง สร้างความเข้าใจ จัดหน้าเพื่อให้เอกสารอ่านง่ายมากขึ้น

4. SEO/SEM

หากแคมเปญมีการกลยุทธ์การทำ SEO / SEM เราขอแนะนำให้รวมผลลัพธ์ที่คุณได้รับ ในรายงานช่วงท้ายสุด เป็นการอธิบายให้เน้นไปที่เป้าหมายวัตถุประสงค์การทำ โดยใช้ SEO / SEM บอกว่าช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เล่านั้นได้อย่างไร

5. Paid Media Traffic

ในทำนองเดียวกันกับ SEO / SEM หากเราใช้กลยุทธ์แคมเปญการซื้อโฆษณาสื่ออนไลน์แบบชำระเงิน (Google Ads, Facebook Ads ฯลฯ) เราควรรวมผลลัพธ์ที่เราประสบความสำเร็จเป็นการรายงาน KPI หลัก และใส่ส่วนที่ช่วยผลักดันนี้ลงในรายงานเฉพาะ หรือภาคผนวก

6. ข้อสรุป

ทำการประเมินโดยย่อแคมเปญ ในรูปแบบสรุปโดยการเน้นไปที่วัตถุประสงค์ ผ่านหัวข้อ เพื่อเน้นแง่มุมสำคัญ 3 หรือ 4 อย่างพอ

7. ข้อเสนอแนะ

ในทำนองเดียวกันกับการเขียนบทสรุปของคุณ ให้สรุปข้อเสนอแนะออกมาเป็น 4 หรือ 5 ข้อ ตามผลลัพธ์ที่คุณได้รับจากแคมเปญนี้ และตามด้วยสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเพิ่ม

โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำแนะนำทั่วไป Digital Marketing Report อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องปรับเทมเพลตนี้ ตามความต้องการของลูกค้าหรือสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการทำอยู่

โดยโปรดจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้วัตถุประสงค์ที่คุณกำหนดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเสมอ จากนั้นใช้ภาพอธิบายเพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าลูกค้าของคุณสามารถดูว่าแคมเปญมีลักษณะอย่างไร ในการมองเพียงครั้งเดียว

 

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

รู้จักเรามากขึ้น

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate โดย ICDL Thailand by DBC คือ โอกาสที่ดีที่สุด สำหรับนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ ที่เป็นหนึ่งในเครื่องหมาย (Signal) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก รวมถึงบริษัทระดับขนาดกลางขนาดย่อมใช้ นอกเหนือจากเครื่องหมาย (Signal) อื่น อย่างเช่น สถาบันการศึกษา และระดับปริญญา เพื่อเลือก The Best Candidate เข้ามาทำงาน

มาค้นพบคำตอบว่า คุณคือตัวจริง แค่ไหนในสายงาน Digital Marketing ด้วยมาตรฐานครอบคลุมทักษะที่สำคัญและแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล อาทิ Marketing Concept, Web Presence, Social Media Setup, Social Media Management, Online Marketing and Advertising, Analytics ฯลฯ

เพราะความรู้และสุขภาพ คือ การลงทุนที่จะไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ อย่าลืมว่าตัวคุณคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

นำหน้าคนอื่นก่อนใคร

ด้วย โอกาส’ ที่ดีกว่าเดิม

About Post Author