ลองยัง! Facebook analytics เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดบน Facebook

ลองยัง! Facebook analytics เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดบน Facebook

Facebook ทำได้มากกว่าการซื้อโฆษณา! นอกจากจะเป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์แล้วนั้นยังเป็น ‘ตลาด’ ได้เหมือนกัน และยังสามารถเก็บสถิติ การใช้งานได้เหมือนกับ Google Analytics ซึ่งเรียกว่า Facebook analytics

Facebook analytics คือ เครื่องมือการวิเคราะห์บริการทางสังคมออนไลน์ที่ใช้เก็บสถิติการใช้งานของเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์และแอปฯ Facebook บนมือถือ

ช่วยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งแบบออนไลน์ และข้อมูลจาก Facebook และคาดการณ์การทำงานโฆษณาได้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือที่ทำการวิเคราะห์ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประเภทของแผนภูมิ Facebook Analytics

การวิเคราะห์ของ Facebook Analytics นั้นจะวิเคราะห์ผลออกมาในรูปแบบแผนภูมิภาพ ซึ่งเราสามารถออกแบบแผนภูมิตามที่เราต้องการได้ โดยประเภทของแผนภูมินั้นทั้งหมด 8 ประเภทดังนี้

1.แผนภูมิแท่ง แสดงเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่เลือก จะช่วยให้เกิดการแสดงผลเซกเมนต์ต่อผู้ใช้หรือส่วนประกอบที่โดดเด่นของเหตุการณ์

2.ข้อมูลแยกย่อย เป็นตารางข้อมูลแยกส่วนย่อยอย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อประเมินพารามิเตอร์ร่วมกับค่าเฉพาะหรือค่าที่ไม่ซ้ำกัน

3.แผนที่เทรนด์ของกลุ่มผู้ใช้ เป็นกลุ่มผู้ใช้หรือเส้นเทรนด์ (เทรนด์ของกลุ่มผู้ใช้) เพื่อแสดงเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับกลุ่มผู้คนที่ดำเนินการตามเหตุการณ์ที่ได้กำหนด (กิจกรรม X) ตามด้วยเหตุการณ์ที่ตามมาอย่างที่เราได้กำหนด (กิจกรรม Y)

4.แผนภูมิทรงกรวย เป็นกราฟทรงกรวยแสดงเหตุการณ์แบบต่อเนื่อง (ตามลำดับเวลา) ตามขั้นตอนเพื่อดูอัตราคอนเวอร์ชั่นในส่วนต่างๆ และช่วงเวลาในคอนเวอร์ชั่น เหมือนดังรูปภาพข้างล่าง

5.KPI เป็นเกณฑ์ใช้วัดค่าตัวเลขระดับสูงสำหรับเหตุการณ์ที่เลือกไว้

6.แผนภูมิแบบซ้อนกัน เป็นภาพเวนน์จะแสดงข้อมูลการกระทำของผู้คนที่ทำซ้ำในข้อมูลแยกในส่วนย่อยต่างๆ

7.แผนภูมิวงกลม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแยกย่อยเราขอแนะนำให้คุณใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณเลือกใช้ข้อมูลแยกย่อยร่วมกับพารามิเตอร์ที่ไม่ปรากฏพร้อมกันซึ่งมีไม่กี่ค่า

8.เทรนด์ เป็นเส้นสำหรับเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ที่คุณเลือกตามกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง

Facebook Analytics บอกข้อมูลอะไรบ้าง

บอกจำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใหม่ และผู้ใช้เดิม โดยหากผู้ใช้เดิมเข้ามาใหม่ ก็ยังเป็นกลุ่มผู้ใช้เก่าเหมือนเดิม เพราะ Facebook Analytics สามารถแยกได้ว่าคนที่เข้ามาใช้งานนั้นเคยเข้ามาแล้วหรือยังไม่เคยเข้า และสามาถบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้ที่เข้ามานั้นมีช่วงอายุเท่าไร เพศอะไร สามารถบอกการดูเป็นช่วงเวลาได้

บอกกระบวนการซื้อของกลุ่มผู้บริโภค ว่ามีการกระทำอะไรบ้างที่สนใจซื้อสินค้าของเรา เข้ามาช่องทางไหน ดูสินค้าอะไร เพศอะไร เข้ามาซื้อช่วงเวลาใดมากที่สุดและสามารถบอกค่าได้ว่ามีลูกค้ามีการซื้อสินค้าไปแล้วเท่าไร โดยวัดได้จากราคาสินค้าที่เราตั้งไว้

บอกจำนวนอัตราของการใช้งานที่มีการเข้าถึงเพจของแต่ละช่วงเวลา เช่น วัน, สัปดาห์ และเดือน ซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบดูได้ว่าการเข้าถึงเพจของแต่ละช่วงมากน้อยเพียงใด

บอกการกระทำของผู้ใช้ที่เข้ามายังเพจให้ความสนใจเรื่องอะไรในเพจ หรือ สนใจคอนเทนท์ไหนมากที่สุด จุดนี้ทำให้นักการตลาดสามารถนำไปแก้ไขและปรับปรุงธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้

วัดค่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีว่าการ อินเทอเซคกันมากน้อยแค่ไหน

สรุปได้ว่า Facebook Analytics เป็นเครื่องมือที่รวบรวม Facebook pages และแอปพลิเคชันหลายๆ ตัว แล้วนำมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อทำให้นักการตลาดออนไลน์สามารถมองเห็นข้อมูลทุกอย่างได้ ตามช่วงเวลาต่างๆ  รวมทั้งยังสามารถทำการวิเคราะห์ User ว่าสนใจสินค้าอะไร โดยดูจากพฤติกรรม ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญกับนักการตลาดไม่แพ้กับ Google analytics เลยทีเดียว