fbpx

How to เพิ่มยอดขายให้โตด้วยการทำ lead generation

lead generation

lead generation คือ การสร้างโอกาสในการขายที่มีแนวโน้มที่สนใจสินค้าและการบริการของแบรนด์ เป็นการลิสต์รายชื่อจากบุคคลทั่วไปในโลกออนไลน์ ซึ่ง Content เป็นส่วนสำคัญที่จะให้ทำให้คนรู้จักแบรนด์จนเกิดเป็นลูกค้าของเราในที่สุด

“เปลี่ยนจาก “คนแปลกหน้า” ให้กลายเป็น “คนรู้จัก” เป็นการสร้างความสัมพันธุ์ วิธีที่ยนิยมใช้ในการทำ Email Marketing ในการนำเสนอสินคา/บริการ โปรโมชั่น นำไปสู่การเป็น “ลูกค้าตัวจริง”

ยุคแห่งการแข่งขัน

ปัจจุบันมีนักธุรกิจทั่วโลกต่างหันมาทำธุรกิจออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นช่องทางที่จะสามารถกระจายสินค้าและบริการได้กว้างกว่าการขายหน้าร้าน ด้วยเครื่องมือที่ถูกพัฒนามาช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น นั้นเป็นเหตุให้นักธุรกิจมาทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น ยิ่งใช้กลยุทธ์ที่ดี ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโตได้เร็ว

4 หลักการของการสร้างโอกาสในการขาย (lead generation)

กำหนดข้อเสนอพิเศษและมีความชัดเจน (Offer)

การยื่นข้อเสนอสุดพิเศษที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า จะต้องมีความชัดเจนที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการยื่นข้อเสนอที่สร้างคุณค่าและการรับรู้ให้กับผู้บริโภคที่สนใจต่อแบรนด์

ตัวอย่างเช่น

    • Watsons จัดโปรโมชั่นสินค้าซื้อ 1 แถม 1 ให้กับผู้บริโภคทราบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์ เพื่อยื่นข้อเสนอสุดพิเศษให้กับทางร้าน
    • Palace ครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องมันเนย เป็นผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ เปิดให้ผู้บริโภคทดลองชิมฟรี

สิ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำ Call-to-Action (CTA)

CTA เป็นสิ่งกระตุ้นที่จำเป็นให้เกิดการกระทำอะไรบางอย่างหน้าเว็บ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการคลิกปุ่ม ไอคอน ลิงค์ แบรนด์เนอร์ หรือการดาวน์โหลดสิ่งต่างๆที่ตัวนักธุรกิจกำหนดเพื่อให้ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ทำการคลิกเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ผู้บริโภคสนใจ

หน้าเว็บไซต์แสดงรายละเอียด (Landing PageX)

เป็นหน้าเว็บที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ไปที่มาของแบรนด์ วัตถุประสงค์ คุณค่าของแบรนด์ สินค้า ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ ที่เกี่ยวกับนักธุรกิจที่จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าบริการ ทำให้ผู้บริโภคสนใจและเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการมากขึ้น

แบบฟอร์ม (From)

จุดนี้เป็นส่วนสำคัญของนักธุรกิจ ที่จะสร้าง Lead ให้กับนักธุรกิจด้วยการให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงความพอใจต่อสินค้าและบริการ และข้อเสนอของผู้บริโภคที่ดีต่อแบรนด์ แบบฟอร์มที่ดีจะต้องมีการเก็บข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์

4 เทคนิคเพิ่มโอกาสในการขาย

Review

ก่อนที่จะให้ลูกค้าทั่วไปมาเป็นลูกค้าของเรา นักธุรกิจจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าถึง สินค้าและบริการ ของนักธุรกิจเองว่าดีแค่ไหน มีตัวตนจริงหรือไม่ และแบรนด์ของนักธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน จะต้องมีการสร้าง Review สินค้ากับลูกค้าเดิมถึงความพอใจต่อสินค้าและบริการ และการบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบรนด์ จนเกิดการซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่เห็นการ Review

Target

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มคนทั้งหมดที่มีความสนใจต่อสินค้าและบริการตามความต้องการของลุกค้า แบ่งออกตาม เพศ อายุ ที่อยู่ เพื่อเป็นการจำแนกกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะให้นักธุรกิจนำเสนอสินค้าให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับนักธุรกิจได้ดี

ส่องคู่แข่งขัน

การทำการตลาดออนไลน์  จำเป็นที่จะต้องนำแบรนด์ของตนเองไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อวัดคุณภาพสินค้าของตนว่าเหนือกว่าคู่แข่งยังไง เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์และให้ตรงตามความต้องการลูกค้า การส่องคู่แข่งเป็นการวิเคราะห์การตลาดอย่างหนึ่งเพื่อมาวัดจุดแข็ง จุดอ่อน และสร้างความแตกต่างของแบรนด์ที่จะไปนำเสนอต่อผู้บริโภค

จัดทำแผน

เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็ต้องมีการทำแผน หาแนวคิด Content  และ โปรโมชั่น จะใช้รูปแบบใดที่จะช่วยหา Lead ให้ได้และมีคุณภาพมากที่สุด  ที่สำคัญควรมีแผนสำรองในการสร้าง Lead ด้วย เพื่อแก้สถานการณ์หากแผนที่ 1 ไม่ได้ผล

การสร้างโอกาสในการขายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากกับการทำการตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ทราบถึงกลุ่มลูกค้าที่รู้จักเราว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่  และยังได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เราเข้าใจและสามารถสร้างแบรนด์หรือนำเสนอให้ถูกกลุ่มเป้าหมายได้

About Post Author