fbpx

10 อาชีพน่าจับตามองในปี 2020

10 อาชีพน่าจับตามองในปี 2020

ปี 2020 โลกของเราเปลี่ยนเปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใดๆ ก็ตามทั้งธรรมชาติ พฤติกรรมของผู้คน หรือว่าเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้คนก็มักจะเปลี่ยนไปตามโลกที่หมุนอยู่ตลอด เช่นเดียวกับ ‘อาชีพ ของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน อาชีพบางอาชีพมีก็ความต้องการสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน มาดูดีกว่าว่าใน 2020 นี้ อาชีพ ไหนมาแรงบ้าง

Digital Marketing

ผู้คนใช้ชีวิตบนออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง การติดต่อสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการซื้อของด้วย เพราะฉนั้นการทำการตลาดก็จะทำแบบออฟไลน์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว จึงต้องมีการใช้เครื่องมือบนดิจิทัล ไม่ว่าจะบน facebook, line, web site เพื่อโปโมทแบรนด์ สิ้นค้า หรือบริการ

IT Or Cyber security expert

ผู้เชี่ยวชาญ IT สาย Security เป็นที่ต้องการมากโดยเฉพาะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมทางด้านอินเทอร์เน็ต หรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเครือข่าย โดยอาชีพนี้จะมีหน้าทีในการรักษาความลับของข้อมูล และปกป้องข้อมูลที่มีค่าและมีความเสี่ยงจากการเข้าถึงการแฮคและอื่น ๆ

Automation & Robotics Engineer

อาชีพที่มีหน้าที่ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพนั้นมีส่วนจำเป็นอย่างมาก หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือหุ่นยนต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และคาดว่าในอนาคตจะมีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้น

Digital Content Specialist

ในยุคดิจิทัลเราสามรถเชื่อมต่อข้อมูลได้ทุกประเภทและทุกเวลาที่เราต้องการ ความต้องการที่จะเสพสื่อใหม่ๆ มีแบบไม่สิ้นสุด การทำสื่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญถ้าอยากทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะอย่างนี้เลยทำให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำสื่อผ่านทางดิจิทัลมีความต้องการสูงอย่างมาก

Data Science & Machine Learning

ข้อมูลที่อยู่บนโลกดิจิทัลนั้นมีอยู่จำนวนมหาศาล เพียงแค่จัดการข้อมูลแบบธรรมดาอาจจะไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้การเขียนโปรแกรมมาช่วยเพื่อประมวลผลการวิเคราะห์เพื่อแปลงข้อมูลดิบมาเป็นข้อมูลที่มีความหมาย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ผู้ที่มีความรู้ทาง Data Science & Machine Learning สามารถทำได้ดี

Designer & Creative

งานส่วนใหญ่ในสมัยนี้จะประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การขายของจะต้องมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจแต่ในบางงานความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นทั้งหมดของงาน อาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้รวมไปถึง Art directors, Craft artists, Fine artists, Multimedia artists, Graphic Designers, Photographers ด้วย

Home Health Aides

อาชีพดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ จะเป็นส่วนสำคัญเมื่อสังคมของเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การทำงานดูแลผู้สูงอายุจะทำอะไรที่หลากหลาย แต่โดยหลักๆ คือดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เพราะในปีหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

Solar/Wind Energy Technician

อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์/ด้านพลังงานลม กำลังเติบโตในอุตสาหกรรมอยู่ในขณะนี้ โลกที่กำลังเปลี่ยนจากการใช้พลังงานแบบเก่าที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน น้ำมัน พลังงานสะอาด มาเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานแบบสะอาด ที่ไม่สร้างมลพิษในการสร้างพลังงานอาชีพที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดจึงมีความเติบโตมากในอนาคต

Statistician

อาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอคืออาชีพที่เกี่ยวกับศาสตร์การคำนวนต่างๆ แต่จะมีความพิเศษมากขึ้นเพราะจะเกี่ยวข้องกันเทคโนโลยี นักสถิติ/นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอาชีพที่สำคัญถ้าอยากให้ธุรกิจของเราเหนือกว่าคนอื่น เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีจะนำมาใช้ในการคาดการณ์ได้

เทรนด์ในปีหน้าจะเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โลกที่กำลังหมุนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆที่หลากหลายขึ้น ในอนาคตเราอาจจะได้รู้จักกับอาชีพที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน หรือแม้แต่อาชีพที่เราไม่นึกว่าจะเป็นไปได้อาจเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

10 อาชีพ น่าจับตามองในปี 2020

อ้างอิง

About Post Author