fbpx

“วุฒิบัตร” ไอเทมมัดใจนายจ้าง สร้างโอกาสได้งาน

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนกันยายน 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผู้ว่างงานสูงถึงเกือบ 4 แสนคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 คน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดแรงงานที่มีตำแหน่งงานลดน้อยลง สาเหตุเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวน ตลอดจนการเข้ามาของเทคโนโลยียุคดิจิทัลหรือ Digital Disruption ที่เข้ามาแทนที่แรงงานจากมนุษย์ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องลดอัตราการจ้างงานลงเพื่อปรับตัวตามสภาพจากแรงกดดัน

การหางานทำในช่วงระยะนี้จึงมีความยากลำบาก ผู้ที่มีความสามารถ “ทั่วไป” ก็มีโอกาสที่จะได้งานน้อย เพราะนายจ้างต่างต้องการผู้ที่มีความสามารถสูงที่สุดที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ เนื่องด้วยอัตราการจ้างงานที่มีอยู่อย่างจำกัด คุณจึงต้อง Step Up Your Game ทำตัวเองให้มีความโดดเด่นเหนือผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการสอบวุฒิบัตร (Certificate) ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหรือความสามารถเฉพาะในด้านต่าง ๆ

เพราะ “วุฒิบัตร” สนับสนุนหน้าที่การงานของคุณในหลายมิติ ดังนี้

คุณมีความน่าเชื่อถือ

ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคือ “วุฒิบัตร” กระดาษแผ่นนี้จะช่วยรับรองความสามารถของคุณว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตามด้านหรือสาขาที่ถูกระบุเอาไว้ มีประโยชน์อย่างมากเวลาใช้สมัครงาน และใช้สร้างโปรไฟล์ในกรณีที่งานของคุณมีความเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวผู้คน อย่างเช่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด นักการเมือง และเซลล์ขายสินค้าและบริการ เป็นต้น ซึ่งโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือเป็นส่วนประกอบช่วยให้ผู้ฟังหรือลูกค้าคล้อยตามได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

คุณมีความสามารถในการแข่งขัน

ในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายที่มีคู่แข่งทางการตลาดอยู่อย่างมากมายมหาศาล องค์กรธุรกิจย่อมอยากได้บุคลากรที่จะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาก้าวหน้าเหนือคู่แข่งทางการตลาด วุฒิบัตรคือสิ่งที่จะช่วยให้นายจ้างรับรู้ถึงจุดเด่นเกี่ยวกับทักษะความสามารถเฉพาะด้านของคุณ โดยการสอบวุฒิบัตรใหม่ ๆ ยังแสดงให้เห็นว่าคุณทันสมัย เท่าทันเทรนด์ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทได้

คุณเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง

ผู้เขียนเชื่อว่าทุกองค์กรล้วนอยากได้บุคลากรที่ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการทำงาน แต่ต้องมี mindset ที่เปิดกว้าง พร้อมจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกนี้หมุนไปอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ธุรกิจไหนตามกระแสไม่ทันก็ต้องล้มหายตายจากไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราเห็นจนชินตา การสอบวุฒิบัตรหลายใบในต่างวาระและโอกาสแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่กลายเป็นฟอซซิลล้านปี และเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยพาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าได้

คุณทุ่มเทและผูกพันธ์กับสายงาน

การสอบวุฒิบัตรทักษะเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมานะเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศ และความผูกพันที่คุณมีต่อสายงานนั้น ๆ ผู้ที่มีค่านิยมลักษณะนี้เป็นที่ต้องการขององค์กร เนื่องจากเป็นเครื่องการันตีได้ว่าคุณเป็นคนทุ่มเท มีแนวโน้มที่จะทำงานอย่างไม่ย่อท้อ และอาจพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายอาชีพได้อีกมากในระยะยาว

 

จากประโยชน์หลายประการข้างต้น วุฒิบัตรไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อคนที่กำลังหางานทำ แต่ยังเป็นตัวแปรที่ช่วยให้ผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วก้าวหน้าในสายงาน และในบางองค์กรยังช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกด้วย!!!

สนใจคอร์สเรียนพร้อมสอบวุฒิบัตรจาก ICDL สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ICDL Thailand by DBC

 

About Post Author