Objective Digital Marketing

รู้แต่ต้องซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก รู้แต่ต้องทำ SEO แล้วรู้ไหมทำไมต้องทำ?

Digital Marketing คือ การทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

Read More
ลองยัง! Facebook analytics เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดบน Facebook

ลองยัง! Facebook analytics เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดบน Facebook

Facebook ทำได้มากกว่าการซื้อโฆษณา! นอกจากจะเป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์แล้วนั้นยังเป็น ‘ตลาด’ ได้เหมือนกัน และยังสามารถเก็บสถิติ การใช้งานได้เหมือนกับ Google Analytics ซึ่งเรียกว่า Facebook analytics

Read More
X