หลักสูตร Online สร้างสถานีถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพด้วยคนเดียว! ด้วย OBS

หลักสูตรสร้างสถานีถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพด้วยคนเดียว! ด้วย OBS

หลักสูตร Online สร้างสถานีถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพด้วยคนเดียว! ด้วย OBS

  • หลักสูตร Online สร้างสถานีถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพด้วยคนเดียว! ด้วย OBS 0/18

    • Lecture 2.1
      การใช้งาน OBS และการดาวน์โหลดโปรแกรม
      Preview

Price

2,000.00฿