fbpx

ICDL Digital Marketing Certificate
Training Courses

การันตีทักษะด้าน Digital Marketing ของคุณ ด้วยวุฒิบัตรมาตรฐานระดับสากล

ยืนยันว่าคุณ คือตัวจริงในสายงาน Digital Marketing ด้วย “ICDL” เครื่องหมายการันตี ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทชั้นนำทั่วโลกใช้ นอกเหนือจาก สถาบันการศึกษาและระดับปริญญา เพื่อเลือก “The Best Candidate” เข้ามาทำงาน

กำหนดการเปิดหลักสูตรไตรมาสแรกปี 2563

ICDL-DM20X หลักสูตรสำหรับผู้มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

ICDL-DM40X หลักสูตรสำหรับผู้มีประสบการณ์ 1-3 ปี

ICDL-DM50X สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing

ICDL คือใคร

ICDL ดำเนินงานโดย ECDL Foundation (ECDL.org) มูลนิธิไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก ซึ่งมาตรฐานของ ICDL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และประเทศไทย

โมดูลเพื่อคนในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง “Digital Marketing Certificate”

ใบรับรองวุฒิบัตร Digital Marketing Certificate โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จาก ICDL Thailand คือ โมดูลรับรองทักษะที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหาเพื่อการค้นหา (SEO) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การทำการตลาดและการโฆษณาข้ามบริการ การติดตามและการปรับปรุงแคมเปญโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

โมดูลนี้มีประโยชน์อย่างไร?

 • ครอบคลุมทักษะที่สำคัญและแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล
 • รับรองแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาดดิจิทัล
 • พัฒนาด้วยข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและใช้เพื่อฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก

ประโยชน์ของวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าสอบคืออะไร?

 • ใช้ในการวัดความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ของตนเองว่าอยู่ในระดับใด ได้มาตรฐานสากลหรือไม่
 • ใช้วุฒิบัตรนี้ในการแสดงตนกับองค์กรหรือบุคคลอื่นว่าตนเองมีความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ตามมาตรฐานสากล

ประโยชน์ของวุฒิบัตรนี้สำหรับองค์กรคืออะไร?

 • ใช้ในการวัดความรู้และความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ของบุคลากรในองค์กรว่าอยู่ในระดับใด ได้มาตรฐานสากลหรือไม่
 • ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรว่ามีความและความเข้าใจตลอดจนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing สู่มาตรฐานสากล
 • ใช้วุฒิบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing

การสอบเพื่อรับ ICDL Digital Marketing Certificate

 • การสอบ ICDL Digital Marketing ซึ่งเป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน ในการรู้ทักษะดิจิทัลที่กำหนดและรับรองวุฒิโดย มูลนิธิ ICDL (International Computer Driving License)
 • การอบรมเป็นภาษาไทย แต่การสอบยังคงเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อรับวุฒิบัตรระดับมาตรฐานสากล)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้ง = การสอบประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง 2 ครั้ง (ไม่นับคะแนน)
 • การสอบวุฒิบัตร 1 ครั้ง (นับคะแนนเพื่อประเมินรับวุฒิบัตร)
 • การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และได้รับวุฒิบัตร
 • หากต้องการจัดสอบภายในหน่วยงาน จำนวน 30 ที่นั่ง ขึ้นไป กรุณาติดต่อ 081-632-5918 หรือ 062-859-6446

I ค่าลงทะเบียนเฉพาะการสอบ : 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)

วันสอบ : เลือกสอบวันใดก็ได้ แต่ให้แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ เพื่อการดำเนินการจัดสอบ
เวลาสอบ : 10.00-18.00 น.
สถานที่สอบ : ห้องเรียนแห่งอนาคต (J-Sharp Future Classroom) ชั้น 10 เซนทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

DBC คือใคร

DBC (Digital Business Consult co.,ltd.) เราคือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การวิจัยตลาด การทำ Digital Marketing การจัดฝึกอบรมด้าน Business Model Canvas, Digital Marketing เป็นต้น

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (ICDL Thailand by DBC)

พันธกิจของสถาบันฯ คือ สนับสนุนและผลักดันให้คนไทยมีความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพในระดับเดียวกับสากลบริหารจัดการโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองในฐานะ Accredited Partner โดย ICDL

บริหารโดย