fbpx

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล

และแล้วก็ถึงคิวของเอเชีย หลังจาก ICDL เปลี่ยนเอกลักษณ์ของแบรนด์ไปแล้วในยุโรปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2019 เพื่อสื่อให้ชัดถึงการรับรองทักษะดิจิทัลของนักศึกษา คนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญทั่วเอเชีย จนถึงทั่วโลก ในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาเร็วขึ้นกว่าเดิม

แน่นอนว่าโอกาสในการรีแบรนด์ครั้งนี้นั้นไม่ได้แค่เปลี่ยนโลโก้เท่านั้น เพราะ ICDL ยังพัฒนาโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรการสอบ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนของโลก ของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในฐานะสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ดำเนินการโดย Digital Business Consult เราได้ตอบรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาก ICDL Thailand สำนักงานในไทยและ ICDL Asia ที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ เพื่อให้ประชาชนไทย และทั่วโลก เข้าถึงใบรับรองระดับโลกด้านทักษะและความรู้ดิจิทัลได้ทั่วถึงกว่า 100 ประเทศใน 6 ทวีป

ซึ่งโปรแกรมของ ICDL ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสองสามแห่งในเอเชียซึ่งรวมถึง:

SINGAPORE – SkillsFuture Singapore (SSG)
THAILAND – Thailand Professional Qualification Institute (TPQI)
VIETNAM – Ministry of Information and Communications (MIC) & Ministry of Education and Training (MOET)
PHILIPPINES – Department of Information and Communications Technology (DICT)
INDIA – National Skill Development Corporation (NSDC)
MALAYSIA – Department of Skills Development (DSD – MOHR)
CHINA – National Centre for Educational Technology (NCET)

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเราต้องตื่นตัวและปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะในทักษะของคนทำงานว่ามีคุณภาพภายใต้การรับรองมาตรฐานเดียว

ICDL Standard

ICDL คือ มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก จัดวุฒิบัตร ICDL จัดเป็นอันดับ 1 ของวุฒิบัตรด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศต่างๆ ในยุโรปและนานาประเทศ จัดให้ ICDL อยู่ในกรอบ National Qualification Framework ด้าน ICT มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกว่า 150 ประเทศ แปลเป็นภาษาต่าง ๆ 41 ภาษา จำนวนศูนย์สอบทั่วโลกกว่า 25,000 ศูนย์สอบ รวมถึงศูนย์สอบในประเทศไทยกว่า 30 แห่ง จำนวนผู้สอบแล้ว 15,000,000 คน สอบไปแล้วกว่า 50,000,000 ข้อสอบ และยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ และได้นำไปใช้กับองค์กรในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา นับเป็นวุฒิบัตรมาตรฐานโลกอย่างแท้จริงและสามารถไปยืนยันรับรองสมรรถนะความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั่วโลก

ดำเนินงานโดย ECDL Foundation มูลนิธิไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก

ICDL มีหลักสูตรมาตรฐานสากลด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย โดยมีทั้ง

ICDL ตระหนักและเข้าใจดีว่าในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูล ทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัล เป็นเรื่องที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอย่างรวดเร็ว ICDL จึงมีการปรับเนื้อหาที่ใช้ในการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัยตลอดเวลา และมีหลักสูตรวิชาที่ออกมาใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ โดยล่าสุด ได้ออกหลักสูตร Digital Marketing, Computing และ ICT in Education อีกด้วย

ทั้งนี้ด้วยหลักสูตรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย การสอบรายวิชาที่ยืดหยุ่น เลือกสอบรายวิชาได้ จึงเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลสามารถสร้างข้อมูลสมรรถนะด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่วนตัว (Digital Skills Profile) ได้ โดยจะแสดงสมรรถนะรายวิชาไว้ในวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะของแต่ละคน

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate

ใบรับรองคุณวุฒิ Digital Marketing Certificate โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จาก ICDL Thailand  คือ โมดูลรับรองทักษะที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ การปรับปรุงเนื้อหาเพื่อการค้นหา (SEO)  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การทำการตลาดและการโฆษณาข้ามบริการ การติดตามและการปรับปรุงแคมเปญโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

ใบรับรองคุณวุฒิ Data Protection Certificate

ใบรับรองคุณวุฒิ Data Protection Certificate โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จาก ICDL Thailand  คือ  โมดูลรับรองทักษะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ภาคธุรกิจต้องมี ตามข้อกำหนดความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการปกป้องข้อมูล ในเป็นไปตามนโยบายและมาตรการป้องกันข้อมูล

ใบรับรองคุณวุฒิ IT Security Certificate

ใบรับรองคุณวุฒิ IT Security Certificate โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จาก ICDL Thailand คือ โมดูลรับรองทักษะการปกป้องและรักษาความปลอดภัยด้าน IT ที่ภาคธุรกิจต้องมี ตามข้อกำหนดความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการปกป้องข้อมูล ในเป็นไปตามนโยบายและมาตรการป้องกันข้อมูล

วุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน

วุฒิบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน โดยสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL ดำเนินการโดย Digital Business Consult จาก ICDL Thailand  คือ  โมดูลรับรองทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะรู้และสามารถใช้งานได้นั้น แม้จะเป็นสมรรถนะที่พื้นฐานที่ดูเหมือนไม่จำเป็น แต่หากทุกคนได้เข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานโดยรวมได้อย่างมาก ลดเวลาในการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดผลงานและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด

รูปการประเมินสอบรับวุฒิบัตร

 1. การสอบจัด ณ สถานที่สอบอย่างเป็นทางการ ICDL หรือศูนย์สอบ ICDL ที่ได้รับการอนุมัติ
 2. อย่างเป็นทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ICDL
 3. ผู้สอบจะทำการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน/เครื่องในสถานที่จัดสอบ
 4. ลักษณะข้อสอบแบบลงมือปฏิบัติการใช้งานจริงบนหน้าจอ
 5. การสอบผ่านระบบการทดสอบออนไลน์การสอบประเมินจะมีข้อสอบที่จัดให้ 2 แบบ ได้แก่
 • ข้อสอบประเมิน (ICDL Diagnostic Test) มีให้คนละ 3 ชุดต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 45 ข้อสอบปฏิบัติ
  • ข้อสอบประเมินสามารถใช้เพื่อ
  • ให้ทราบระดับสมรรถนะที่มีอยู่ปัจจุบันของแต่ละบุคคล
  • ใช้เพื่อวางแผนการพัฒนายกระดับทักษะของแต่ละบุคคลต่อไป
  • รายงานผลที่ได้รับจะมีคำแนะนำวิธีที่ถูกต้องและเร็วที่สุดของแต่ละข้อ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้เรียนรู้พัฒนาทักษะต่อไปได้ด้วยตนเอง
  • แบบทดสอบสามารถใช้เป็นการฝึกฝนทักษะก่อนการสอบวุฒิบัตร
 • ข้อสอบวุฒิบัตร (ICDL Certification Test) มีให้คนละ 1 ชุด ต่อ 1 วิชา จำนวนข้อสอบประมาณ 35-42 ข้อสอบปฏิบัติ
  • ข้อสอบวุฒิบัตรจะใช้เพื่อสอบรับรองสมรรถนะรายวิชาว่าได้ถึงเกรฑ์มาตรฐานสากล ICDL แล้ว
  • ระยะเวลาสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL สำหรับข้อสอบประเมิน 90 นาที ข้อสอบวุฒิบัตร 45 นาที
  • ภาษาที่ใช้ในการสอบประเมินสามารถเลือกได้ทั้งแบบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย แล้วต่เวอร์ชั่นของข้อสอบ
  • ผู้สอบจะทราบผลการประเมินทักษะทันทีหลังสอบเสร็จ
  • เกณฑ์การสอบผ่านในแต่ละวิชาอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ จึงจะได้รับใบวุฒิบัตร
  • ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านตามจำนวนวิชาที่ระบุไว้ตามประเภทวุฒิบัตร จึงมีสิทธิ์ในการได้รับใบวุฒิบัตร หรือ สามารถออกวุฒิบัตรแยกรายวิชาได้แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • กรณีผู้เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ (ICDL Diagnostic Test) จะไม่ได้รับวุฒิบัตร

ECDL (European Computer Driving Licence) is the European Standard in end-user computer skills.  It is a certification in the practical use of computers and computer applications.  ECDL is referred to as ICDL (International Computer Driving Licence) outside of Europe.  European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation.

Reference Site: https://icdl.org/

ดำเนินการโดย

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล

และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด