fbpx
4 สกิลพื้นฐานของคนอยากเป็น นักการตลาดดิจิทัล

4 สกิลพื้นฐานของคนอยากเป็น นักการตลาดดิจิทัล

คุณจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้แน่ใจก่อนว่ามีสกิลพื้นฐานของนักการตลาดดิจิทัลตามที่ลิสต์ไว้ด้านล่างนี้ เพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางในการเริ่มต้นเข้าทำงานในระดับปฏิบัติการ ก่อนที่จะใช้ความพยายามและความสามารถไต่บันไดแห่งความสำเร็จให้สูงขึ้นต่อไป

Read More

6 ดิจิทัลสกิล ที่ช่วยให้คุณ “ยืนหนึ่ง” ในโลกธุรกิจ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรของคุณควรทุ่มเททุนทรัพย์และเวลาเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านใดบ้าง? ICDL หยิบยกเอาทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของบริษัท “ตัวท็อป” ที่จะช่วยให้คุณยืนหนึ่งในโลกของธุรกิจมาพูดคุยกัน

Read More