fbpx

ป้ายกำกับ: ผู้นำทางความคิด

Micro Influencer ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ 01

บอกแล้วไม่เชื่อ! ต้องกลยุทธ์ ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencer)

นักการตลาดดิจิทัลต้องยอมรับเลยว่า ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันฉลาด เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และการโฆษณาออนไลน์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก การโปรโมตสินค้าผ่านไมโครอินฟลูเอนเซอร์ เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์/เครื่องมือ/กลยุทธ์ทางการตลาดที่กำลังได้รับความสนใจ ควรค่าแก่การเรียนรู้และทดลองใช้งาน (และอาจเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควร)

Read More