fbpx

ผู้ใช้งานกว่า 3 แสนคน ยังคงใช้รหัสผ่านเก่า ที่เคยโดนโจมตี – Hijacking

Cybersecurity มุ่งเน้นด้านปัญหาความปลอดภัยจากอินเทอร์เน็ต ส่วน IT Security ปกป้องกันข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Digital Information

Read More
cybersecurity

ระวัง! อีเมลฟิชชิ่งระบาด ขโมยข้อมูลผ่าน QR Code – Cyber Security

อีเมลฟิชชิ่งระบาดหนัก หลอกให้ผู้ใช้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เข้าเว็บไซ์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูล ทำให้ระบบตรวจจับฟิชชิ่งมัลแวร์องค์กรไม่สามารถช่วยป้องกันได้

Read More
cybersecurity-standard

‘IT security vs cybersecurity’ นี่คือความต่างระหว่างความปลอดภัยด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cybersecurity มุ่งเน้นด้านปัญหาความปลอดภัยจากอินเทอร์เน็ต ส่วน IT Security ปกป้องกันข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Digital Information

Read More

ภัยคุกคามที่ นักการตลาดดิจิทัล ต้องรู้ก่อนวิกฤต

3 ภัยคุกถามที่ Digital Marketing ต้องรับมือในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งต้นเหตุของการทำให้โฆษณาตุ้นทุนพุ่งสูงขึ้น หุ่นยนต์และ Voice Search

Read More
2 เทคโนโลยี มาแรงที่เหล่าอาชีพในสาย Digital Marketing ต่างพากันพูดถึง!

2 เทคโนโลยี มาแรงที่เหล่าอาชีพใน อาชีพ Digital Marketing ต่างพากันพูดถึง!

อาชีพ Digital Marketing เป็นอีกหนึ่งสายงานมีต้องมีการปรับตัวให้ทันอยู่พอสมควร มาดูกันสิว่า เทคโนโลยีที่จำเป็นที่มาการพูดถึงกันมากในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

Read More
ทักษะดิจิทัล

6 สุดยอดเทคโนโลยี พัฒนาทักษะดิจิทัล – Digital Marketing

6 สุดยอด เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน พัฒนา ทักษะดิจิทัล ที่คุณมองข้ามไม่ได้ เพราะกำลังปฏิวัติวิธีการและกลยุทธ์การเรียนรู้องค์กรให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More