เลือกข้าง? ลงโฆษณาอย่างผู้ชนะบน Facebook และ Instagram

ปัจจุบัน Instagram ถูก Facebook ซื้อไป ทั้งสองแพลตฟอร์มจึงมีความคล้ายคลึงกันมากในแง่ของระบบโครงสร้างของแอปพลิเคชัน และระบบการยิงโฆษณาต่าง ๆ

Read More

โซเชียลมีเดีย และ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะเป็นหลักเกณฑ์ให้โซเชียลมีเดียที่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยมีแนวทางป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุด

Read More
X