fbpx
หน้าปก วิธีการทำ CRM

วิธีการทำ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย จากลูกค้าเก่า

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการ และจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ ซึ่งเป้าหมายของการทำ CRM คือการเปลี่ยนผู้บริโภคที่ธุรกิจมี ให้กลายเป็นลูกค้าคนสำคัญ ที่กลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการซ้ำ

Read More