โดนหมด ‘ขายของออนไลน์ ประกัน แบงก์’ หลังบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศแล้ว 28 พฤษภาคม 2563 บังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ควบคุมการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลส่วนบุคคล กระทบ รัฐ เอกชน และธุรกิจทุกระดับ

Read More