fbpx
Inbound Marketing 01

Inbound Marketing คืออะไร? ทำไมนักการตลาดดิจิทัลอย่างคุณต้องแคร์?

ใคร ๆ ในวงการ Digital Marketing ต่างก็พูดถึงการตลาดแบบผลักออก ก็เพราะเป็นแนวคิดการตลาดที่ทันสมัย เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่มักจะปฏิเสธที่จะเปิดรับ/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากคนยุคนี้ได้รับข้อมูลในแต่ละวันมากล้นจนเกินไป จึงต้องมีการคัดกรองออกบ้างเป็นธรรมชาติครับ การทำเนื้อหาที่ส่งมอบคุณค่าและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเอง ช่วยให้ผู้บริโภคเต็มใจเปิดรับ/รับรู้สารนั่นเอง

Read More