แนะนำเว็บไซต์ PDPA.ONLINE.TH

แนะนำ PDPA.ONLINE.TH เรียนรู้เท่าทัน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ด้วยหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวุฒิบัตร

PDPA.ONLINE.TH เว็บไซต์น้องใหม่จาก ICDL Thailand by DBC หรือในอีกชื่อคือ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (Digital Skills Development and Testing Institute: DDTI) ที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ในมุมมองที่หลากหลาย พร้อมอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้คุณรู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมให้องค์กร

Read More